Eestlased üle maailma | Rahvuskaaslaste noortevahetus Eestis: Tagasi juurte juurde!

Rahvuskaaslaste noortevahetus Eestis: Tagasi juurte juurde!

Youth Exchange in Estonia: Back to Our Roots!
pühapäev, september 11, 2022 - 12:00am kuni Neljapäev, september 22, 2022 - 12:00pm
Kategooria: 
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
Sündmuse aadress: 
Estonia
Korraldaja: 
Seiklejate Vennaskond
Kirjeldus: 

Mõlemad noortevahetused toovad kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—30 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt.

Selle aasta projekti kuupäevad: 11.-22. september 2022

Kandideerimistähtaeg: 3 juuli!

Projektiga soovime osalejatele:

 • tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
 • tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
 • õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
 • teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
 • tutvustada Eesti riigijuhtimist;
 • luua toetusvõrgustiku, et toetada nende naasmist kodumaale.

Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt. Programmi käigus toimuvad mitmesugused tegevused Eesti eri paigus. Programmis võib ette tulla koroonast tingituid viimase hetke muudatusi.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Haridus- ja noorteamet ja  rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu. 

Osaleja profiil:

 • vanus 18 - 30; (osalejale Eestist: vanus 16-30)
 • Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;
 • soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;
 • võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes (osalejad peavad valima, millisesse noortevahetusse soovivad kandideerida; osaleda saab vaid ühes noortevahetuses). 

Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata. 

Lisainfo ja küsimused:

rahvuskaaslased@gmail.com – Kõik küsimused on teretulnud!
Taotlusvorm eesti keeles: (Palun täida vorm ainult eesti või inglise keeles, mõlemat ei ole vaja.)

Kandideerimine avatud!
Kandideerimistähtaeg: 3 juuli!

 

Description (English): 

Each youth exchange brings together 30 young people aged 18-30 of Estonian origin; 20 living abroad and 10 from Estonia. The main aim of the youth exchange is to introduce the Estonian culture and language to participants.  

This year's camp dates: 11th - 22nd of September 2022

​Application deadline: 3rd of July

Each youth exchange brings together 30 young people aged 18-30 of Estonian origin; 20 living abroad and 10 from Estonia. The main aim of the youth exchange is to introduce the Estonian culture and language to participants.  

The programme includes: 

 • introducing the Estonian history and cultural heritage to young Estonians living abroad;
 • sharing Estonian success stories, good practices and planned future developments;
 • teaching participants the Estonian language in the non-formal learning environment;
 • providing information about work and study opportunities in Estonia;
 • introducing Estonian governance system;
 • creating the network for young people of Estonian origin that might support repatriation .

​During the whole exchange programme the participants will have a chance to learn and practice Estonian in the non-formal learning environment. The programme consists of various activities organized in different parts of Estonia. Due to corona the last minute changes might occur in the project activties.

The youth exchange programme is organized by youth organization Seiklejate Vennaskond, coordinated by Estonian Education and Youth Board and financed by the Compatriots Programme of the Estonian Ministry of Education and Research.

Profile of participants:

 • Age 18 - 30;
 • Estonian roots, but living abroad for at least 10 years;
 • Motivation to learn and practice Estonian;
 • Willingness to participate in whole programme of youth exchange (participants need to choose to which exchange they apply for; they can participate only in one).

Costs related to participation:

If selected, all costs within Estonia are covered 100%, including accommodation, food, local transport, visits and excursions. Travel costs will be reimbursed after the exchange up to 300€ based on actual costs. There could be exceptions of increasing/decreasing the limit depending on the overall travel budget and the distance of individual journey. For instance, as travel costs from neighbouring countries are under the limit and from more distant countries over the limit, it will be balanced to be fair to everyone. Visa (if needed) is the responsibility of each participant, but organizers can provide assistance in getting the travel documents. Travel insurance is obligatory and be obtained by the participant. This cost will not be reimbursed.

Additional information and questions:

rahvuskaaslased@gmail.com – all questions are welcome!
Application form in English: (please fill the application form either in Estonian or English),

We are awaiting your applications!
​Application deadline: 3rd of July

More info:
http://www.seiklejad.org/rahvuskaaslased.html

 

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.