Global Estonian | Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool

Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool

Group Category: 
Образование
Школы/Изучение эстонского языка
Location: 
  • Дания
Address: 

Copenhagen
Дания

Основная организация: 
Kirjeldus: 

Kopenhaageni Eesti Pühapäevakool  tegutseb vabatahtlikkuse põhimõttel alates õppeaastast 2002/2003. Õpilased alustasid 6-aastaselt, nüüdseks on õpilased aga jõudnud juba täiskasvanuikka, kuid huvituvad endiselt eesti keele oskuse edasi arendamisest. See on ainus kooligrupp Euroopas, kus on õnnestunud säilitada õpilastes motivatsiooni ja eesti keele õpihuvi ka vanemas astmes.


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.