Meedianurk | Global Estonian
Globaalsed eestlased - Rainer Sternfeld
  Rainer Sternfeld ja meeskond
EstoCast
  VEMU, EMW ja Eesti Elu
Hajala ringvaade
   Vikerraadio | Maarja Merivoo-Parro
FILMID JA TV
ERR-i tasuta veebikanal
Avasta Eesti filmipärandit
Uuringud ja küsitlused

Eesti väliskogukonnad: identiteet, hoiakud ja ootused Eesti riigi suunal   
Balti Uuringute Instituudi läbi viidud uuringu „Eesti väliskogukonnad: identiteet, hoiakud ja ootused Eesti riigi suunal“ lõpparuanne on nüüd kõigile lugemiseks valmis. Uuring on kõige ulatuslikuma ettevõtmisega välismaal elavate eesti kogukondade kaardistamiseks ja nende murede ning rõõmude teadvustamiseks.

Loe edasi    

Välismaal elavate eestlaste küsitlusuuringu kokkuvõte   
Küsitluse eesmärk oli saada ülevaade välismaal elavate eestlaste hoiakutest; hinnata ootusi saatkondadele ja rahulolu senise tegevusega; hinnata suhtumist Eestisse tagasipöördumisse ning eesti identiteeti hoidvate pidepunktide tähtsust. Samuti soovisime saada ülevaadet hoiakutest konsulaarteenuste suhtes

Loe edasi    


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.