Keskharidus | Global Estonian

Keskharidus

Eesti on kaetud kutsekoolide ja gümnaasiumide võrgustikuga. Igas maakonnas on vähemalt üks riigigümnaasium ja kutseõppeasutus. Kui pere kolib Eestisse ja laps läheb Eestis kooli, siis kõige esimene kontakt tuleks luua kohaliku omavalitsusega. Igale lapsele tagatakse koolikoht. Alati tasub koolidega koha peal ka eelnevalt lähemalt tutvuda. Tutvuda tasub Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel leitava infoga, mis selgitab tagasipöördumist Eestisse ja eriti Eesti haridussüsteemi sisenemist. Haridus on kuni gümnaasiumi lõpuni tasuta, v.a erakoolides.

 

 

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.