Nõuanded keeleõppeks. Lauamängud keeleõppes | Global Estonian

Nõuanded keeleõppeks. Lauamängud keeleõppes

Videos õpetatakse eesti keelt omandama lauamängude kaudu. See on lihtne ja lõbus ning igaühele kättesaadav.

Тема видео: 
Eesti keele õpe
Организация: 
Integrationsiooni Sihtasutus


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.