Global Estonian | Vabariigi Presidendi Alar Karise tervitus eesti keele õpetajatele üle ilma
Alar Karis

Vabariigi Presidendi Alar Karise tervitus eesti keele õpetajatele üle ilma

Location: 
Ülemaailmne
News Category: 
Kultuur

Vabariigi Presidendi Alar Karise tervitus välisriikides asuvate Eesti koolide õpetajatele ja eestvedajatele Amsterdamis 25.-27. märtsil toimunud emakeelepäevade avamisel.

 

 

Head Eesti koolide eestvedajad!

Kuu aega kestnud sõja tõttu Ukrainas on Eestisse praeguseks jõudnud rohkem kui 20 000 sõjapõgenikku. Neist kolmandik on lapsed, suur osa neist kooliealised. Juba on osa neist asunud Eestis uuesti koolipinki, paljud võib-olla peavadki oma haridustee siin lõpule viima.

Need värsked sündmused tuletavad meelde asjaolud, mille tõttu said alguse teie võrgustiku vanimad liikmed. Need Eesti koolid loodi, pakkumaks emakeelset haridust Teise maailmasõja eest mööda maailma laiali pillutatud perede lastele. Eesti riigi praegune soov anda Ukraina lastele võimalus haridusteed jätkata, on kantud sellestsamast aatest, et igal noorel on õigus emakeelsele haridusele. Seda moel, mis hoiaks alles tema juured ja nende rahva kultuuri.

Teie olete selle missiooni kandjad Eestist kaugemal. Õnneks on Eesti koolide geograafilise haarde põhjused tänapäeval palju positiivsemad, kuid see ei kahanda kuidagi teie töö olulisust. Võiksime pikalt rääkida, kui oluline on kõik see Eesti riigi ja rahva püsimajäämise jaoks ja kuidas seda võib pidada isegi osaks meie julgeolekust. See kõik on õige, ent ma arvan, et teate hästi, et tegelik põhjus seda tööd teha on noorte silmades. See, mis sealt vastu vaatab, olles saanud eesti keele ja kultuuri kullaterade võrra rikkamaks.

Arutate sellel kogunemisel palju keele, raamatute ja raamatukogude üle. Kui oleks minu teha, ei mõõdaks ma riikide jõukust mitte sisemajanduse kodutoodangu, vaid raamatukogude hulga, ilmunud luuleridade ja kooliõpilaste särasilmadega. Sedalaadi rikkus ainult võimendub, kui selle kõrval on vestluspartnerina mõni teine keel ja kultuur. See on olnud meie suure mõtleja Juri Lotmani, kelle 100. sünniaastapäeva just tähistasime, üks peamisi sõnumeid: kultuurid peavad suhtlema, sest ainult nii sünnivad uued edasiviivad mõtted. Usun, et aitate noortel aru saada, kui palju rikkamaks nad saada võivad, tundes põhjalikult nii eesti keelt ja kultuuri kui ka mõnda teist.

Mul on hea meel teile jõudu ja jaksu soovida maailma kõige ilusamas keeles – eesti keeles!

Sisukat emakeelepäeva!

 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.