Global Estonian | Rahvuskaaslaste eesti keele ja kultuuri laagri esimesse vahetusse saabus 30 särasilmset noort
Osa noortest rahvuskaaslaste eesti keele ja kultuuri laagri esimeses vahetuses.
NoorEST - väliseesti noorte keele ja kultuuri laager

Rahvuskaaslaste eesti keele ja kultuuri laagri esimesse vahetusse saabus 30 särasilmset noort

Location: 
Eesti
News Category: 
Kultuur

1. juulil jõudsid Venevere puhkekülla särasilmsed väliseesti noored, et osaleda noorte rahvuskaaslaste suvise keele ja kultuuri laagri esimeses vahetuses.

Laager on mõeldud välismaal elavatele eesti päritolu noortele, et õppida ühiselt eesti keelt, suhelda eakaaslastega ning saada paremini tuttavaks ka eesti kultuuriga. Laager toimub kolmes vahetuses ja vahetused on paika pandud keeleoskuse järgi. Esimene vahetus on mõeldud noortele, kes valdavad eesti keelt algaja tasemel, teine vahetus keskmisel tasemel keele rääkijatele ja kolmas vahetus juba heal tasemel eesti keele valdajatele. 

Esimene laagrivahetus on lõppenud ja seekord osales noori lausa 13 erinevast riigist, teiste hulgas ka Ameerikast, Hispaaniast, Norrast, Iirimaalt, Saksamaalt, Ukrainast, Petserist, Hispaaniast, Itaaliast, Soomest, Eestist.

Laagris toimub organiseeritud keeleõpe, mis hõlmab nii sissejuhatust eesti keelde, tähestikku, häälduspõhimõtteid, enimkasutatavaid sõnu, viisakusväljendeid, vestlusi ja enese tutvustamist. Keeleõppe kõrval on oluline roll ka ühistegevustel eakaaslastega ja kultuuriprogrammil. Näiteks tegid laagri esimese vahetuse noored ühiselt sporti, laulsid karaoket, käisid rabamatkal, saunas ja kultuurireisil Viljandis. Toimusid ka ägedad vahvad üritused - erinevaid riike tutvustav Worldvision ja viguriga maailmaolümpia ja pea igaõhtune saunaskäik. 

Keelelaagrid on noorte hulgas väga populaarsed. Tampere Eesti Klubi ry ja Eesti Organisatsioonide Võrgustiku Soomes ry juhatuse esimees Annela Liivat usub, et Eestis laagris käimine on väliseesti noorte jaoks väga oluline. “Meie pere jaoks on alati olnud eestlaseks olemine Soomes elades esmatähtis. Selleks on oluline kõrgetasemeline eesti ehk emakeele oskus, mis on ühtlasi ka side eesti kultuuri ja Eestiga. Eesti keelt tuleb suuta, osata hoida, säilitada ja väärtustada,” ütleb ta.

Annela tütred on samuti Eestis keele ja kultuuri laagris käinud ja kogemusega väga rahule jäänud. “Minu vanem tütar Tuuli-Emily osales esimest korda Venevere eesti keele ja kultuuri laagris 2016. aastal. Tuuli, kes on olnud ka tuginoor ja juhendaja, hindas väga just tugeva sõpruskonna mõju nii väliseestlastest laagriliste kui Eesti tuginoorte seas. Nüüdseks on tema tutvusringkond kasvanud üleilmseks,” räägib Annela. Tema noorem tütar Mari-Leen osales Veneveres laagris 2023. aasta suvel ja jäi samuti väga rahule. “Mari hindab kõrgelt laagrivahetuse tegevuse sisukust, suhtlemist eesti keeles, loodust, sõbralikku õhkkonda ja uusi laagritutvusi. Loodan, et laagreid hakatakse korraldama senisest veelgi enam. Nagu öeldakse, on oma silm kuningas ja kogemus vahetu,” kiidab Annela. 

Keele ja kultuurilaagrit rahastavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Kultuuriministeerium.

Kes soovib järgmisel aastal keelelaagris osaleda, leiab rohkem infot kodulehelt

Hea noor rahvuskaaslane, rohkem infot Eestisse õppima tuleku ja teiste võimaluste kohta leiad infovoldikust aadressil https://globalestonian.com/et/leia-oma-eesti.
 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.