Global Estonian | 50 aastat ESTOde algusest
Global Estonian
ESTO 1972 Torontos. Allikas: wikipedia

50 aastat ESTOde algusest

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kogukond

Maarja Pärl-Lõhmus

Eesti kultuur uuenevas ilmas: mida on vaja praegu uuesti läbi mõelda?

Läheme mõtetes 50 aastat tagasi.

1972 seisis maailm mitmetel teelahkmetel ja eestlusel oli maailma kultuurisündmuseks kasvamise aasta!

Praegu on aeg vanemad rajad ja teod uuesti meelde tuletada, uuenevas maailmas uuesti läbi mõelda ning suurepärastest saavutustest õppides kaasajal edasi minna.
Eksiili põgenenud Eesti sugupõlv on pidanud elama mitmes ajas ja ruumis korraga – on eelmise Eestielu aeg ja ruum, on uue asukohamaa aeg ja ruum. Pagulastel on need mõõtmed pidevalt aktualiseeritud nii personaalselt kui ka kogu põgenenud rahvuskehandi tasandil, mida aktiveerib Eesti paguluskultuur.

Nii on Eesti paguluskultuur elanud mitmetasandilises aegruumis.

Paguluses jätkus täiel jõul Eesti kultuurielu, hoiti üleval Eesti koole, organisatsioone, kultuuritunnetust ja sellest lähtuvat Eesti kultuuri aastaringi.
Aastaringi rütmistasid uusaasta, Eesti Vabariigi aastapäevad, jüriöö, sovetivõimu poolt Siberisse küüditatute mälestuspäev, võidupüha, jaanipäev, laulu- ja tantsupeod, suurpõgenemine, rahvuslikud jõulukombed, lisaks skautide ja gaidide suvelaagrid, noorte ülemaailmsed suurlaagrid eri riikides, üleilmsed eesti laulupeod ja ESTO-d, kiriklikud ja rahvakalendri tähtpäevad. Pühad, peod, aktused, protesteerimised, mälestamised.

Näiteks just ESTO peod maailmas on kujundanud eestluse üleilmse kultuurivälja. Üleilmsete pidustuste ettevalmistus on loonud üleilmse ühistegevuse, kujundanud pagulaseestluse selged eesmärgid ja põhimõtted, mille ümber koonduti.

I ESTO 1972 Toronto
II ESTO 1976 Baltimore
III ESTO 1980 Stockholm
IV ESTO 1984 Toronto
V ESTO 1988 Melbourne
VI ESTO 1992 New York
VII ESTO 1996 Stockholm, Tallinn
VIII ESTO 2000 Toronto
IX ESTO 2004 Riia
X ESTO 2009 Münster
XI ESTO 2013 San Francisco
XII ESTO 2019 Helsinki, Tartu, Tallinn

Loe edasi:

https://www.vabaeestisona.com/et/50-aastat-estode-algusest/

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.