Eestlased üle maailma | Eestlaste Kesknõukogu Kanadas – uued suunad, uued sihid

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas – uued suunad, uued sihid

Kolmapäev, aprill 28, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

Teine artikkel sarjas annab ülevaate viimase viie aasta peamistest algatustest Kanadas ja ka eelseisvatest sündmustest.

Uhke ajalugu

EKN asutati 1951. aastal Rahvusliku Välisvõitluse Nõukoguna (RVN) mis aastaks 1973, oli kujunenud Kanada eestlaste valitud keskorganisatsioon Eestlaste Kesknõukogu Kanadas. EKN keskendus üha enam suhete arendamisele föderaalse, provintsi ja kohalike valitsustasandite ning kõigi Kanada erakondadega, et edendada eesmärki taastada Eesti iseseisvus ning samaaegselt kogukonna vajadusi. EKN on kõigi kolme valitsustasandi poolt tunnustatud Kanada eestlaste häälena ja jätkab kogukonna nimel propageerimist ning lobitööd. EKN on Kanada Balti Föderatsiooni ning Kanada Kesk- ja Ida-Euroopa Nõukogu liige ning teeb koostööd Eesti saatkonnaga Ottawas, ja samuti ühist huvi pakkuvatel teemadel Läti ja Leedu suursaadikutega.

Tihedam koostöö ja suhtlus

Viimase viie aasta jooksul on EKN andnud olulise panuse meie kogukonna ja selle ajaloo paremaks mõistmiseks Kanadas. Kanada meedias kajastati suursündmusi, näiteks 2019. a. Musta Lindi Päeva konverents kus esinesid asepeaminister Chrystia Freeland, Bob Rae ja Garry Kasparov ning juuniküüditamise mälestamine 2018. a. Toronto Nathan Phillipsi väljakul kus osales üle 500 kogukonnaliikme. EKN on toetanud Kanada suuri poliitilisi algatusi, sealhulgas Magnitsky inimõigusaktide

Väljatöötamist ja vastuvõtmist, mille eestvedajaks oli EKNi endine president Marcus Kolga. See ajalooline seadusandlus lubab Kanada valitsusel kehtestada sanktsioonid Venemaa, Hiina ja teiste välisriikide ametnike vastu, kes tegelevad massiliste inimõiguste rikkumiste ja korruptsiooniga. Samuti on EKN toetanud ja juhtinud võitlust Venemaa valitsuse infosõjaga, mis on suunatud meie ajaloo ja kogukonna vastu. Balti riikide kogukondade valede propageerimisega püüab Venemaa valitsus meid halvustada kaasmaalaste silmis ja maalida pagulaspõlvkonnast pilt kui ebaseaduslikud immigrandid.

Üks paljudest eesmärkidest on olnud EKNi riikliku staatuse ülevaade mille läbiviimiseks moodustati toimkond, et uuendada ja viia põhikiri kurssi Kanada valitsuse nõuetega. Seetõttu on EKN nüüd föderaalselt registreeritud mittetulundusühing. Lisaks moodustati kodukorra ja protseduuride toimkond, et alustada kõigi siseste dokumentide ajakohastamist. Kogu protsessi käigus on säilitatud EKNi sihid ja juhtpõhimõtted.

Ajalooliselt on EKN toetanud ja tegutsenud vahendajana Kanada eestlaste organisatsioonide ja erinevate valitsustasemetega. Hiljuti tegi EKN ligi aasta kestvat lobitööd provintsi ja munitsipaalvalitsuste juures, et saavutada Jõekääru laste suvelaagri kinnisvaramaksude staatus, sellega säästes sadade tuhandete dollarite ulatuses maksude kokkuhoidu ja aidates kindlustada laagri tulevikku tulevaste põlvkondadele.

Uuel virtuaal ajastul on EKN jätkanud igakuiseid juhatuse ja korrapäraseid täiskogu koosolekuid. Möödunud sügisel korraldas EKN Kanada eesti organisatsioonide esindajatele konverentsi mis tõi kokku osalejaid Victoriast, Vancouverist, Albertast, Saskatchewanist, Ontario põhjaosast, Hamiltonist, Burlingtonist, St. Catherinesist, Ottawast, Montrealist ja Torontost.

EKN ja Rootsi Eestlaste Liit olid eestvedajad 24. aprilli virtuaal foorumil mille korraldajateks olid Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), MTÜ Globaalsed Eestlased ja Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik. Eesmärgiks oli arutleda kuidas üleilmsed eestlased saavad kaasa aidata Eesti välispoliitiliste prioriteetide edendamisel. Esinejate hulgas olid Eesti välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ja Riigikogu välispoliitika toimkonna esimees Marko Mihkelson. Paneeli modereeris prof. Andres Kasekamp. Foorum toimus inglise keeles, et kaasata väliseestlasi kes ei valda Eesti keelt ja estofiile. Osalejaid oli üle 120. reaalajas (Zoom ja Facebook Live) ning üle 600. on järel vaatanud.

Uuendatud tuleviku poole.

Järgmine Kanada Eesti organisatsioonide esindajate ja EKNi täiskogu virtuaalne konverents toimub laupäeval, 8. mail k 10:00 (EDT). Eesti välisministeeriumi nõunik Keit Speigel annab ülevaate Üleilmse eestluse programmi tuleviku plaanidest ja Eesti Integratsiooni Sihtasutus kannab ette kuidas üleilmsete eestlaste organisatsioonid saavad jagada informatsiooni ja postitada üritusi globalestonian.com veebisaitile. Endine peaminister ja praegune Eesti riigikogu spiiker Jüri Ratas on palunud sõna ja toob tervitusi.

Eelseisvate ürituste hulka kuuluvad juuniküüditamise mälestamine, Musta lindi päeva tähistamine augustis ja Kanada Balti Föderatsiooni ühine 30. a. taasiseseisvumise tähistamine kus osalevad juhtpoliitikud Eestist, Lätist ja Leedust. 

Edaspidine eesmärk on suurendada Kanada eesti kogukondade ja organisatsioonide vahelist koostööd vastastikust huvi pakkuvatel teemadel. Selle teostamiseks kutsutakse organisatsioonide esindajaid osalema tulevastel EKNi täiskogu koosolekutel.

EKN kindlasti jätkab ka virtuaal ürituste korraldamist, mis võimaldab eestlasi üle Kanada tulla kokku tihedamini.

Koos teiega, ootame pandeemia kiiret lõppu ja isiklike ürituste jätkamist. Senini hoidke ennast lähedasi!

 

Järgmised artiklid keskenduvad Kanada eesti kogukondade ja organisatsioonide tegevuse tutvustamisele.

Reet Marten Sehr

EKN abipresident, Globaalne Eestlus


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.