Globaalne Eestlane | EV Riigikogu valimistel saavad hääletada üle 85 000 väliseestlase

EV Riigikogu valimistel saavad hääletada üle 85 000 väliseestlase

Reede, jaanuar 18, 2019
Asukoht: 
Kategooria: 

03. märtsil 2019 toimuvad Eestis Riigikogu valimised. Nendel valimistel on siseministeeriumi andmetel hääletamisõigus 87 721 alaliselt välismaal elaval kodanikul ning neil on erinevad hääletamisvõimalused: e-hääletus, välisesinduses ja kirja teel.

Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel www.valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 27. veebruari 2019 kella 18.00-ni.

Et hääletada kirja teel, siis tuleb esitada välisesindusse taotlus, kust saadetakse valimismaterjalid, mille inimene ära täidab ja saadab saatkonda tagasi. Valimisringkonna, mille kandidaatide vahel valija saab oma valiku langetada, on määranud vabariigi valimiskomisjon.

Kanadas kirja teel hääletamiseks tuleb hääletamistaotlus saata:
Eesti Vabariigi Suursaatkonda Ottawas
260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4

Kirja teel hääletamise taotlus peab olema laekunud välisesindusele hiljemalt 01. veebruariks 2019.

Kirja teel hääletamiseks tuleb:

1) hääletamistaotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
2) märkida hääletamistaotluses välisriigis oleva elukoha aadress;
3) märkida hääletamistaotluses oma rahvastikuregistri järgse elukoha aadress Eestis

.

Hääletamistaotluse alusel saadetakse välja hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide koondnimekiri. Hääletamissedelile tuleb kirjutada selleks ettenähtud kohta selle kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt hääletate. Seejärel tuleb täidetud sedel panna väiksemasse (nn sisemisse) välisesinduse saadetud ümbrikku. Väike ümbrik tuleb panna välisesinduse saadetud suuremasse (nn välimisse) ümbrikku. Välimisele ümbrikule tuleb kirjutage oma nimi, isikukood, valimisringkonna number ja oma rahvastikuregistri järgne aadress Eestis. Seejärel tuleb ümbrikes hääletamissedel saata posti teel välisesindusele. Hääletamissedel peab olema välisesindusele laekunud hiljemalt 18. veebruariks 2019.

Kui ei soovi hääleta elektrooniliselt ega kirja teel, on võimalik Kanadas hääletada
Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Ottawas
260 Dalhousie Street, Suite 210, Ottawa, Ontario K1N 7E4
19.02.2019 kell 12.00-17.00

või

Toronto Eesti Maja
958 Broadview Avenue, Toronto, Ontario M4K 2R6
16.02.2019 kell 10.00-17.00

Välisesinduses hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

2015. aastal oli välisriikides alaliselt elavaid hääleõiguslikke Eesti kodanikke 76 488. Neist hääletas 2015 aastal mitte-elektrooniliselt 1251 isikut, elektrooniliselt 10 346. Kokku hääletati seekord elektrooniliselt 116-st riigist.

Kõige enam valijaid oli Kanadas, kus kahes suures linnas – Torontos ja Ottawas – andis oma hääle kokku 202 inimest. Helsingis andis hääle 177, Brüsselis 134 ja Stockholmis 124 Eesti kodanikku. Ühtki häält ei loetud 39st esindusest viies: Astanas, Ateenas, Bakuus, Kairos ja Lissabonis.