Global Estonian | Rahvuskaaslaste noortevahetus Eestis: Tagasi juurte juurde!

Rahvuskaaslaste noortevahetus Eestis: Tagasi juurte juurde!

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Kultuur

Mõlemad noortevahetused toovad kokku 30 Eesti juurtega noort, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis. Osalejad on vanuses 18—30 eluaastat. Noortevahetuse eesmärk on osalejatele tutvustada eesti kultuuri ja eesti keelt.

Selle aasta projekti kuupäevad: 11.-22. september 2022

Kandideerimistähtaeg: 3 juuli!

Projektiga soovime osalejatele:

  • tutvustada Eesti ajalugu ja kultuuripärandit, et tuua sedakaudu välismaal elavad eestlased lähemale oma pärimusele;
  • tutvustada Eesti edulugusid, kogemusi ja tulevikuplaane;
  • õpetada mitteformaalses keskkonnas eesti keelt;
  • teadvustada töö- ja õppimisvõimalusi Eestis;
  • tutvustada Eesti riigijuhtimist;
  • luua toetusvõrgustiku, et toetada nende naasmist kodumaale.

Kogu noortevahetuse käigus on osalejatel võimalik mitteformaalse õppe kaudu õppida ja praktiseerida eesti keelt. Programmi käigus toimuvad mitmesugused tegevused Eesti eri paigus. Programmis võib ette tulla koroonast tingituid viimase hetke muudatusi.

Noortevahetust korraldab noorteorganisatsioon Seiklejate Vennaskond, koordineerib Haridus- ja noorteamet ja  rahastab Haridus- ja Teadusministeerium rahvuskaaslaste programmi kaudu. 

Osaleja profiil:

  • vanus 18 - 30; (osalejale Eestist: vanus 16-30)
  • Eesti juurtega, kuid olnud Eestist eemal vähemalt 10 aastat;
  • soov õppida ja praktiseerida eesti keelt;
  • võimalus ja valmidus osaleda kõikides noortevahetuse tegevustes (osalejad peavad valima, millisesse noortevahetusse soovivad kandideerida; osaleda saab vaid ühes noortevahetuses). 

Osalusega seotud kulud:

Valituks osutumise korral on 100%-selt kaetud kõik osaleja kohapealsed kulud: majutus, toit, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud. Reisikulud hüvitatakse peale noortevahetuse toimumist kuni 300€ ulatuses, võttes arvesse reaalseid kulusid. Limiit võib suureneda või väheneda tulenevalt noortevahetuse üldisest eelarvest ja osalejate individuaalse reisi pikkusest. Kui näiteks naaberriikidest tulijatel kulub sõidukuludele alla 300€ ja kaugemalt tulijatel üle 300€, siis jagatakse reisitoetus ümber nii, et see oleks kõigile õiglane. Viisa taotlemine (vajadusel) on iga osaleja oma vastutus, kuid korraldajad on on valmis osalejaid taotlemisel abistama. Reisikindlustus on igale osalejale kohustuslik ning seda kulu osalejatele ei hüvitata. 

Lisainfo ja küsimused:

rahvuskaaslased@gmail.com – Kõik küsimused on teretulnud!
Taotlusvorm eesti keeles: (Palun täida vorm ainult eesti või inglise keeles, mõlemat ei ole vaja.)

Kandideerimine avatud!
Kandideerimistähtaeg: 3 juuli!

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.