Globaalne Eestlane | Toetust saavad 22 rahvuskaaslaste kultuuriseltside projekti välisriikides

Toetust saavad 22 rahvuskaaslaste kultuuriseltside projekti välisriikides

Kolmapäev, aprill 21, 2021
Kategooria: 

Integratsiooni Sihtasutuse läbi viidud konkursi tulemusena saab toetust kogusummas 40 000 eurot 22 välisriikides tegutseva eesti kultuuriseltsi projekti. Projektid viiakse ellu 12 riigis üle maailma.

„Toetuse andmise eesmärk on aidata välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside tegevuse kaudu kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja Eesti identiteedi säilimisele. Kesksel kohal on nooremate põlvkondade kaasamine eesti kultuuriellu ja Eestiga tihedamate sidemete loomine. Näiteks väliseesti kooride ja tantsurühmade kaasamine Eesti laulu- ja tantsupeo liikumisse on meile väga tähtis,“ ütles Kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht Anne-Ly Reimaa.

Taotlusvooru laekus kokku 42 taotlust, hindamiskomisjon valis toetuse eraldamiseks 22 eesti keelt ja kultuuri edendavat projekti. Toetuse saanud projektid viiakse läbi 12 riigis üle maailma: Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Belgias, Hollandis, Luksemburgis, Suurbritannias, Moldovas, Venemaal, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides.

„Seekord pakkusid väliseesti kultuuriseltsid mitmeid selliseid projekte, mis ei hõlma ainult eeslaste kogukondi võõrsil, vaid pakuvad võimalust ka kohalikel elanikel tutvuda Eesti kultuuriga,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Näiteks Kanada kogukonna „KesKusMis“ videomängu abil saavad erineva keele oskusega noored interaktiivselt eesti keelt õppida, seejuures ringi liikudes ja omavahel suheldes. Bostoni Balti Filmifestival 2021 kaasab kohalike elanike erinevaid põlvkondi filmiseanssidele, kus saab vaadata filme Eestist ja arutleda nende üle koos filmirežissööridega. Leedu Eestlaste Seltsi planeeritud Annika Haasi fotonäitus „Naiste jõud“ Leedu parlamendihoones Vilniuses pakub võimaluse saada osa Eesti kultuurist ning võrrelda kahe riigi, Leedu ja Eesti sarnasusi ja erisusi.

Taotlusvooru eelarve oli 40 000 eurot, toetuse maksimaalne summa oli 4000 eurot taotluse kohta. Toetuse eraldamiseks valitud projektidega saab tutvuda SIIN.

Iga-aastast väliseesti kultuuriseltside taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Integratsiooni Sihtasutus korraldab konkurssi alates 2016. aastast, enne seda viis taotlusvooru läbi Kultuuriministeerium.

Description (English): 

As a result of a yearly application round conducted by the Integration Foundation, 22 Estonian cultural society projects operating abroad will receive support in the total amount of 40 000 euros. The projects are being implemented in 12 countries around the world.

The countries include Latvia, Lithuania, Finland, Sweden, Belgiumm, Holland, Luxembourg, the United Kingdom, Moldova, Russia, Canada, and the United States.

A total of 42 applications were received in the application round, and the evaluation committee selected 22 projects promoting the Estonian language and culture for funding.

The 22 selected projects are listed here (in Estonian).

The purpose of the support is to contribute to the activities and events of the Estonian cultural societies in order to foster a greater sense of belonging to Estonia in Estonian communities abroad. 

The application round is funded by the Ministry of Culture and implemented by the Integration Foundation.


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.