Global Estonian | Tule Integratsiooni Sihtasutuse meeskonda rahvuskaaslaste nõustajaks!

Tule Integratsiooni Sihtasutuse meeskonda rahvuskaaslaste nõustajaks!

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Elu

Tunned end hästi, kui saad teisi aidata?  Tule meile RAHVUSKAASLASTE NÕUSTAJAKS! 

Siin saad Sa olla nõuandjaks Eestisse tagasi pöördujatele ja anda oma tööga üleilmsele eestlaste võrgustikule tuge: 

 • nõustad Eestisse tagasi pöördujaid ja välisriigis elavaid rahvuskaaslasi, süvenedes nende olukorda ning jagades praktilist teavet ja kohanemisalast nõu, 
 • oled valmis jagama infot kõikvõimalikel Eestis kohanemise ja lõimumise teemadel eesti, inglise ja vene keeles 
 • valmistad ette ja viid ellu üritusi rahvuskaaslaste ja tagasipöördujate sujuvamaks kohanemiseks 
 • lood ja koordineerid kogemuskohtumisi ja teisi kohanemist toetavaid tegevusi, 
 • koostad ja täiendad info- ja nõuandematerjale: veebitekste, voldikuid, e-kirju, 
 • kirjutad toredaid lugusid ja intervjuusid eesti meele hoidmisest üle maailma. 

Sobitud täiuslikult meie puslesse, kui 

 • sõbrad kadestavad Sind algatusvõime pärast, 
 • oled vana kala täiskasvanute nõustamise valdkonnas ja selles toimetanud juba mõned aastad, 
 • Sul on kõrgharidus, 
 • inimestega suhtlemine ja koostegemine annavad Sulle energiat,  
 • oled veenev arutelupartner ja südikas motiveerija, 
 • räägid ja kirjutad selgelt ja õigesti eesti keeles ning saad hästi hakkama inglis- ja venekeelse suhtlusega,  
 • oskad arvutis virtuaalseid kohtumisi korraldada, 
 • lõimumisvaldkonna teemad panevad Sul silmad särama ja käed sügelema, 
 • tahad ka keerulisemate väljakutsetega rinda pista. 

Sinu töörõõmu aitavad luua 

 • võimalus teha Eesti oma kätega paremaks, 
 • võimalus olla lüliks Eestit ühendavate inimeste võrgustikust, 
 • mõnus kaasaegne kontor Tallinna või Narva südames, 
 • mõistev juht, kes ei sekku pisiasjadesse,  
 • võimalus vahel kodukontoris töötada, 
 • avardavad meeskonnategevused, 
 • tervise, pere ja enesearengu väärtustamine kollektiivis,  
 • erineva emakeele, vanuse ja teekonnaga inspireerivad kolleegid - erakordne kollektiiv, kus töötajate rahuloluindeks on 93.  

 

Kandideerimiseks palume saata oma CV ja motivatsioonikiri läbi CV-Online’i, CV-Keskuse või otse e-mailile kandideeri@integratsioon.ee hiljemalt 10.07.2022 märksõnaga „nõustaja“. Motivatsioonikirjas palume kirjeldada oma varasemat töökogemust ja senise tööpraktika kõige vastutusrikkamat ning õnnestunumat ülesannet, samuti palume lisada palgasoov. 

Lisainfo: Kaire Cocker, tel 659 9031.

Integratsiooni Sihtasutuses aitame välisriikides elavatel rahvuskaaslastel hoida tihedat kontakti Eestiga ja toetame üleilmsete eestlaste kogukondi. Järgmise kolme aasta töös lähtume üleilmse eestluse 2022-2025 tegevuskavast.  


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.