Eestlased üle maailma | Väliseesti lapsed alustasid uut õppeaastat Üleilmakoolis

Väliseesti lapsed alustasid uut õppeaastat Üleilmakoolis

Reede, september 17, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

15. septembril alustas üheksandat õppeaastat väljaspool Eestit elavate eestikeelsete laste Üleilmakool, kus õpib 240 õpilast 31 riigist.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonna juhataja Andero Adamson märkis, et Üleilmakool pakub suurepärast võimalust õppida eesti keelt, kirjandust ja teisi õppeaineid eesti keeles, et hoida ja parandada laste eesti keele oskust välismaal elamise ajal ning soodustada Eestisse tagasipöördumist tulevikus. „Üleilmakooli õpetajate tehtud töö tagab lastele hea emakeeleoskuse, mis on väga oluline lapse eesti identiteedi kujunemisel. Eelmise õppeaasta lõpuks on pöördunud Eestisse tagasi 25 last, kes õppisid vähemalt ühe õppeaasta Üleilmakoolis. Seal omandatud eesti keele oskus ning teadmised on suureks toeks õpingute jätkamisel Eestis,“ ütles Adamson.

Üleilmakooli juht Helja Kirber lisas, et lapsevanemad on andnud tagasisidet, et üldjoontes on programm hästi koostatud ja õppematerjalist koorub tihti välja sõnu, mis pole aktiivses sõnavaras, ja teemasid, mida üle arutada. Veebitunde peetakse heaks ja vajalikuks, sest keeleõppija saab ise rääkida ja tekib elav suhtlemine, mis kuulub keeleõppimise juurde.

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.