Eestlased üle maailma | Välisministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi magistrantidele

Välisministeerium kuulutab välja stipendiumikonkursi magistrantidele

Kolmapäev, oktoober 20, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

Tänavu sügisel annab välisministeerium välja kaks magistristipendiumit, et toetada noorte teadustegevust Eesti välispoliitika kujundamisel ja edendamisel olulistel teemadel. Stipendiumi suurus on 3500 eurot.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb hiljemalt 15. novembriks saata oma magistritöö lühikirjeldus (kuni 2 lk), väljavõte magistriõpingute hinnetelehest ja motivatsioonikiri (kuni 1 lk) välisministeeriumile aadressil stipendiumid@mfa.ee.

Stipendiumikonkursiga toetatakse järgmisi teemavaldkondi:

  • rahvusvahelised suhted, geopoliitika ja poliitiline geograafia;
  • ​rahvusvaheline õigus, rahvusvaheline sanktsioonipoliitika, Euroopa Liidu õigus;
  • Euroopa-Atlandi julgeolekupoliitika ja tänapäeva julgeolekumõtlemise põhijooned;
  • kübervaldkond (rahvusvaheline õigus, küberdiplomaatia, küberjulgeolek, uued tehnoloogiad);
  • majandus- ja äridiplomaatia, digivaldkond;
  • strateegiline kommunikatsioon.

Piirkondadest eelistatakse Aasia, araabia maailma ja Aafrika, aga ka Venemaa ja selle lähiümbruse riikidele keskenduvaid uuringuid. Teemavaldkondade valik põhineb välispoliitika arengukaval:
https://vm.ee/et/vabariigi-valitsuse-valispoliitika-arengukava-koostamine

Konkursil saavad osaleda kõik Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides  ja rakenduskõrgkoolides või välisriikide ülikoolis lõpukursusel õppivad Eesti kodanikest magistrandid, kelle magistritöö analüüsib stipendiumikonkursi olulist teemavaldkonda. 

Hindamisel võetakse arvesse magistritöö kavandi taset, teema asjakohasust ja uuenduslikkust ning uuringu eeldatavat tähtsust Eesti välispoliitikaalase analüüsivõimekuse arendamisel.

Stipendiumikonkursi võitjad kuulutatakse välja 2021. aasta detsembris.

Lisainfo:
avalike suhete osakond
press@mfa.ee


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.