Eestlased üle maailma | Välisministeeriumi järgmise aasta eelarveprioriteedid on julgeolekupoliitika, üleilmne eestlus ja äridiplomaatia
Foreign Minister Eva-Maria Liimets speaking at the Virtual Forum for global Estonians (April 2021)

Välisministeeriumi järgmise aasta eelarveprioriteedid on julgeolekupoliitika, üleilmne eestlus ja äridiplomaatia

Kolmapäev, oktoober 6, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 

Valitsus kiitis täna (30. september) heaks 2022. aasta riigieelarve eelnõu. Välisministeeriumi järgmise aasta eelarve on selle kohaselt 99,4 miljonit eurot ning võrreldes eelmise aastaga on kasv 5,1 miljonit eurot ehk 5,4%. Välisteenistuse põhirõhk on jätkuvalt Eesti julgeoleku tugevdamisel, äridiplomaatia abil Eesti ettevõtete toetamisel, üleilmse eestlaskonna võrgustiku arendamisel ning arengukoostööl.

„Eesti välispoliitika peamine ülesanne on meie riigi julgeoleku kindlustamine ja inimeste heaolu tagamine. Selleks on olulised head suhted meie liitlas- ja partnerriikidega ning Eesti huvide aktiivne ja silmapaistev esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides,“ rõhutas välisminister Eva-Maria Liimets. „Suur osa välisministeeriumi järgmise aasta eelarvest on mõeldud diplomaatiliseks tööks Euroopa Liidus ja NATOs ning meie kahepoolsete suhete arendamiseks teiste riikidega. Loomulikult on sama tähtsad ka Eesti inimeste huvide kaitsmine võõrsil ning meie ettevõtete toetamine välismaal.“ Eestil on kokku 49 välisesindust, mille hulgas on ka sel aastal avatud esindused Soulis ja Singapuris. Otseselt Eesti julgeoleku ja huvide kaitsmiseks mõeldud tegevused moodustavad ministeeriumi eelarvest 33,1 miljonit eurot.

Välisministeerium eraldab Eesti ekspordi toetamiseks ja meile investeeringute toomiseks võrreldes tänavuse aastaga kaks miljonit lisaeurot. Sellele lisanduvad Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu 5,03 miljonit. „Arendame Eesti majandusdiplomaatide võrgustikku ning viime lõpuni EASi ja välisministeeriumi koostööd tõhustava reformi, kaasates EASi nõustajad Eesti välisesinduste struktuuri. Sellega muudame Eesti ettevõtete toetamise ja nõustamise välismaal selgemaks ning tõhusamaks.“ Järgmisel aastal jätkub töö Singapuri ja Souli esinduste käivitamiseks, et hõlbustada Eesti ettevõtete sisenemist Aasia turule.

Eesti keele ja kultuuri hoidmiseks ning Eesti majanduse ja julgeoleku tagamiseks on oluline ka tugev side eesti kogukondadega välismaal ning nende osalemine üleilmse eestlaskonna võrgustikus. „Meie eesmärk on, et välismaal elavad inimesed säilitaksid oma Eesti identiteedi, tunneksid meie riigi tuge, saaksid võimaluse Eesti ühiskonnaelus osaleda, aga aitaksid ka meie riiki tutvustada ja selle head mainet kinnistada. Samuti on oluline, et meie juurtega inimeste Eestisse elama asumine oleks soovi korral lihtne ja kulgeks võimalikult sujuvalt,“ ütles minister Liimets. Eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud pool miljonit lisaeurot.

Eesti välis- ja julgeolekupoliitika oluline osa on ka jätkusuutlik ja meile olulistele riikidele suunatud arengukoostöö. „Ühes vastloodud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega oleme seadnud ülesandeks kasvatada ja koondada Eesti võimekust ning teadmisi rahvusvahelistes arengukoostööprojektides osalemiseks. Sellele lisaks soovime suurendada koostööd meile oluliste partneritega ning kaasata oma töösse senisest enam kolmandate osapoolte rahastust,“ selgitas minister Liimets.

 

Lisainfo:

välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.