Global Estonian | Eesti Abistamiskomitee USA-s (EAUSA)

Eesti Abistamiskomitee USA-s (EAUSA)

Estonian Relief Committee (ERC)
Kategooria: 
Sihtasutused
Asukoht: 
Ameerika Ühendriigid
Aadress: 

243 East 34th Street
New YOrk, NY 10016-4852
Ameerika Ühendriigid

Kontaktisik: 
Toomas Kilm
Roll: 
President / Esimees
Kirjeldus: 

• Support fellow Estonians in need in the United States and in Estonia
The ERC provides financial support to registered non-profit organizations throughout the United States and Estonia that have the means to use our grants for charitable purposes to reach many in need.

• Help preserve and promote Estonian culture and heritage across the USA
The ERC provides charitable financial support to Estonian-American youth groups and camps, educational societies, choirs and dance groups, non-profits, and related projects and events.

*****************************************

• Toetada puudustkannatavaid kaasmaalasi USA-s ja Eestis
EAK annab finantsabi registreeritud mittetulundusühingutele USA-s ja Eestis vahendite kasutamiseks heategevuslikul eesmärgil vastavalt vajadusele.

• Aidata hoida ja edendada Eesti kultuuri ja kultuuripärandit üle USA
EAK toetab rahaliselt Eesti-Ameerika noortegruppe ja -laagreid, haridusseltse, laulukoore ja tantsutruppe,  mittetulundusühingutele, ning nendega seotud projekte ja üritusi.

Asutatud: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.