Global Estonian | Eesti Kool Londonis

Eesti Kool Londonis

Estonian School in London
Kategooria: 
Haridus
Koolid / Eesti keele õpe
Asukoht: 
  • Suurbritannia
Aadress: 

18 Chepstow Villas
London
W11 2RB
Ühendkuningriik

Kirjeldus: 

Eesti Kool Londonis alustas õppetööd 2009.a sügisel. Eesti Kool Londonis on täiendõpet pakkuv kool, kus lisaks eesti keelele õpetatakse ka muusikat, käsitööd ja kunstiõpetust. Kooli põhieesmärgiks on arendada laste eestikeelset suhtlemis- ja eneseväljendusoskust ja rikastada sõnavara. Samuti peab kool oluliseks anda lastele teadmisi Eesti kultuuriloo, rahvakalendri tähtpäevade, tähtsamate ajaloosündmuste ja looduse kohta ning äratada lastes huvi Eesti lastekirjanduse vastu. Koolis käivad lapsed vanuses 3-14 aastat ja õppetöö toimub neljas vanuserühmas. Koolitunnid toimuvad kaks korda kuus laupäeviti Chiswick School’i ruumides Londoni lääneosas.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.