Kontrollnimekiri | Global Estonian

Kontrollnimekiri

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete selle juba eelnevalt läbi mõelnud ning endale selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema.

Isikut tõendavad dokumendid

Eesti kodaniku isikut tõendavad dokumendid on ID-kaart ja pass. ID-kaart võimaldab kasutada riigi ja erasektori e-teenuseid ning anda digiallkirja. Pass on vajalik reisimiseks.

 

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaalsed toetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada.

 

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Sestap tuleb sellega tegeleda kohe, mitte siis, kui tervisega hädad käes. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet:

 

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole:
www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused/vallavalitsused_1
või; www.eesti.ee/est/kontaktid/linnavalitsused_1
Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma last panna mõnda teise kooli, siis on see võimalik juhul, kui teie poolt soovitud koolis on vabu kohti. Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab tagasipöördujatel kiiremini ka kohenda.

Infot laiemalt haridusest Eestis saate lugeda veebilehelt https://haridusportaal.edu.ee/, mida haldab Haridus- ja Teadusministeerium koos partneritega.

 

Töö ja ettevõtlus

Töö:
Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti Töötukassa.

Ettevõtlus:
Ettevõtlusega alustamisel ja jätkamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) ettevõtluskonsultandid tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad äriplaanide arendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel.

 

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul kui te võtate tagasi pöördudes kaasa oma isikliku sõiduvahendi, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda maanteeametisse sõiduvahendi Eestisse ümber registreerimiseks. Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab maanteeameti kodulehelt.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.