Kõrgharidus | Global Estonian

Kõrgharidus

Kui sa tahad tulla õppima Eesti kõrgkoolidesse, tasub alustuseks tutvuda Eesti kõrgkoolide ja nende erialadega ning sisseastumistingimustega (mis erinevad kõrgkooliti). Kõrghariduses õppimise üldtingimuseks on keskharidus, kuid kõrgkoolid kehtestavad täiendavaid vastuvõtutingimusi (nt sisseastumiseksamid, riigieksamite tulemused või vestlus). Eesti keeles õppimiseks peab tõestama keeleoskust kas gümnaasiumiõpilastele suunatud eesti keele riigieksami või täiskasvanutele suunatud eesti keele tasemeeksami tunnistusega. Enamasti on kõrghariduse omandamiseks vajalik vähemalt B2-taseme keeleoskus.

Eesti keeles täiskoormuses õppimine on reeglina tasuta, välja arvatud erakõrgkoolides, kus tuleb tasuda õppemaksu. Kui on soov alustada õpet eesti keeles, on võimalik peale edukat sisseastumist läbida tasuta üheaastane süvendatud riigikeele õppe programm. Võõrkeeles õppimine on reeglina tasuline.

 

Kui keskharidus on omandatud välisriigis, annab hinnangu kõrgharidusele juurdepääsu kohta (ka välisriigis tulnutele, kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt) Eesti ENIC/NARIC Keskus.

Inglise keeles leiab Eesti kõrgkoolides õppimisvõimaluste kohta siit: Study in Estonia.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.