Global Estonian | Aune Valk: Eesti töötajad teevad liiga vähe koostööd
Aune Valk: Eesti töötajad teevad liiga vähe koostööd
Aune ValkAune Valk Autor/allikas: Andres Tennus

Aune Valk: Eesti töötajad teevad liiga vähe koostööd

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Arvamus

PIAAC-i uuringu kohaselt teevad Eesti töötajad üsna vähe koostööd, mis pärsib sünergia tekkimist. Kuigi töötajatel võidakse lasta tegutseda liiga omapäi, võib olla probleem ka tarvilike oskuste puudumises, kirjutab Aune Valk.

Hea haridus kui rahvuslik uhkus

Hea haridus on oluline osa Eesti loost, meie kuvandist nii Eestis kui ka välismaal, meie identiteedist. Sinna kõrvale mahuvad loodus ja laulupeod, digiteemad ning viimasel viiel aastal üha enam ka viimasega seonduv iduettevõtlus. Uhkus hea hariduse üle pole aga väga vana nähtus. Oleme ikka pidanud oluliseks eestlaste ammust kõrget kirjaoskuse taset, kuid veel aastatuhande alguses oli meie rahulolu oma haridusega alla Euroopa keskmise.

Euroopa Sotsiaaluuringu järgi oli Eesti inimeste hinnang hariduse olukorrale Eestis 2006. aastal kümnesel skaalal 5,4 punkti. Uuringus osalenud 21 riigi keskmine tulemus oli 5,6. Viimase enam kui kümne aastaga on haridusega rahulolu kasvanud neist riikidest kõige kiiremini just Eestis. Aastal 2018 saime samal skaalal rahuloluhindeks juba 6,7. Seejuures jäi osalenud riikide keskmine tulemus 12 aastaga enam vähem samaks, olles 5,8.

Haridusega rahulolul ja rahvusvahelise 15-aastaste õpilaste oskuste uuringu PISA tulemustel on selge seos. Paremate PISA tulemustega riikides on inimesed enam oma riigi hariduse olukorraga rahul ja vastupidi. Madalad tulemused ja madal rahulolu on Balkanimaades ja Küprosel. Põhjamaades, v.a Rootsi, Šveitsis ja Eestis on rahulolu haridusega kõrge ja tulemused head.

PISA-st võiks rääkida pikalt, eriti kuna äsja ilmus Peeter Mehisto ja Maie Kitsingu raamat "Õppetunde Eesti hariduse eduloost". Seejuures on eduloo kõrval palju parandamist vajavaid teemasid, nii nagu ilusa looduse imetlemise kõrval tuleb tegeleda prügikoristusega randadest ja metsadest.

Loe edasi:

https://novaator.err.ee/1608795718/aune-valk-eesti-tootajad-teevad-liig…

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.