Global Estonian | Avanes haridusprojektide taotlusvoor
Avanes haridusprojektide taotlusvoor

Avanes haridusprojektide taotlusvoor

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Alates 2024. aastast koordineerime (Eesti Keele Instituut) väliseesti koolide võrgustiku tegevusi. Viime ellu Keeleprogrammi 2024-2027 tegevusi, et toetada eesti keele õpet väliseesti kogukondades: rahastame haridusprojekte, vahendame õppematerjale, pakume koolitusi ja levitame võrgustiku tegevuste jaoks vajalikku infot.

Anname haridusprojektide toetust eesmärgiga soodustada väljaspool Eestit eesti keele ja kultuuri säilitamisele suunatud õppetööd ja seda toetavaid tegevusi. Toetust antakse juriidiliste isikute poolt esitatud projektidele, mille eesmärk on eesti keele ja kultuuri arendamine väliseesti kogukonnas, eesti keele ja kultuuritundide korraldamine ja õppetööga otseselt seotud kultuuriprogrammide korraldamine.

Taotlusvoor avatakse 15. aprillil ja suletakse 7. mail. Tulemustest teavitatakse hiljemalt kuu aega pärast taotlusvooru sulgemist.

LOE EDASI

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.