Global Estonian | Eesti Instituut jagas väljaspool Eestit elavatele lastele eesti keele õpetamiseks 60 000 eurot
noored

Eesti Instituut jagas väljaspool Eestit elavatele lastele eesti keele õpetamiseks 60 000 eurot

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kogukond
Uudise Allikas: 

Heidy Eskor-Kiviloo Eesti Instituudist kirjutab haridusprojektide toetusvooru tulemustest.

Hariduskomisjon kinnitas toetused väliseesti organisatsioonide haridusprojektidele. Komisjonile esitati 2022. a. mai taotlusvoorus 35 projekti. Neist toetati 30 projekti  60 039 euro ulatuses. Toetuse saajate hulgas on väliseesti koolid 15 erinevast riigist.

Suurem osa maikuus jagatavast toetusest katab 2022-2023 õppeaasta õhtukoolide, pühapäeva- ja beebiringide, erinevate regulaarsete töötubade kulud (õpetajate tasu, ruumide üür) Ameerikast Ungarini ning Kopenhagenist Bolognani. Lisaks eesti keele ja kultuuri tundidele rahastas Eesti Instituut ka mitmeid sihtkohariikides toimuvaid lastelaagreid – Inglismaal, Valgevenes, Saksamaal, Rootsis, ent ka Eestis.  Mitmesuguseid teatripäevi, kohtumisi ning tunde Eestist pärit külalistega peetakse seekordse rahastuse toel nii Kölnis, Brüsselis kui Strasbourgis. Tuleb tunnistada, et viimasel ajal on keeleõpe muutunud praktilisemaks – kasutusele võetakse nii kokandusklubid kui draamatunnid ning isegi pärimuspulmad.

2022-2023 õppeaastal saab nende toetuste abi ligi 5000 last, kes õpivad ca 150 erinevas mudilasringis, koolis, lasteaias või keelekursustel. Enamus õpetajatest toimetavad juba aastaid entusiasmist vabatahtlikena.

Eesti Instituut on Haridus- ja Teadusministeeriumi toel lähetatud eesti keele õpetajaid Riia Eesti põhikooli, Petseri keeltegümnaasiumi ja Ülem-Suetuki põhikooli. Lisaks on eesti keele tundide läbiviimiseks programmist püsitoetust saanud Stockholmi Eesti Kool ning Annila lasteaed.

Toetust võivad taotleda sihtasutused, füüsilisest isikust ettevõtjad ning nii Eestis kui välismaal registreeritud mittetulundusühingud. Järgmine haridusprojektide taotlusvooru tähtaeg on 1. november 2022.

Kõigi programmist toetusi saanud projektidega saab tutvuda siin:

https://ekkm.estinst.ee/kategoriseerimata/haridusprojektide-taotlusvoor…

Lisainfo:

Heidy Eskor-Kiviloo
Eesti Instituut
Välisõppe koordinaator

+372 51 04454

Heidy.kiviloo@einst.ee


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.