Global Estonian | Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes koostas aastaraamatu, mis annab hea ülevaate tehtud tööst
Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes koostas aastaraamatu

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes koostas aastaraamatu, mis annab hea ülevaate tehtud tööst

Asukoht: 
Soome
Kategooria: 
Kogukond

Aastaraamat tutvustab Soomes tegutseva katusorganisatsiooni Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ning liikmesorganisatsioonide tegevusi 2023. aastal.

Aastaraamatu koostamise idee tekkis meeskondlikult ühise projekti viimases etapis, tutvustab Tampere Eesti Klubi ry ja Eesti Organisatsioonide Võrgustiku Soomes ry (EOVS) juhatuse esimees Annela Liivat. “Soovisime atraktiivset ja kaasaegset tulemi kokkuvõtet 2023. aasta tegevustest. Otsustasime Issuu-platvormi kasuks, sest seda kasutavad aktiivselt nii ametiasutused kui erinevad organisatsioonid. Digitaalset aastaraamatut on lihtne jagada ja EOVS eesmärk on tutvustada end laiemalt, pakkuda võimalust võrgustumisele, info levikule ja ka meiega liitumisele!”

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes on suhteliselt noor organisatsioon, olles loodud 30. oktoobril 2020. aastal. Ometi on lühikese aja jooksul viidud ellu mitmeid projekte ja tegevusi. “Hoiame eesti keelt ja kultuuri, esindame soome-eestlaste huve ning räägime kaasa vähemusrahvustega seotud küsimustes Soome ametiasutustega,” räägib Annela Liivat. 

Aastaraamat kui arhiiv

Annela usub, et aastaraamat on hea võimalus saada kompaktne tervikpilt organisatsiooni väga mitmetahulisest tegevusest. “Aastaraamat on kui arhiiv peamistest sündmustest, mille korraldaja oli kas EOVS ise või kus EOVS osales ja sõna sekka rääkis.” Samuti on aastaraamat võimalus organisatsiooni liikmeskonnale enda tutvustamiseks ja kontaktide jagamiseks. “Kõik Soomes registreeritud organisatsioonid ja seltsid peavad esitama aastaaruande ja EOVS otsustas teha seda illustratiivselt ja lugejasõbralikult, mille abil on vajadusel võimalik koostada ka formaalne aruanne,” kirjeldab Liivat. 

Tagasiside aastaraamatule on olnud väga positiivne. “Oleme saanud tänusõnu selge sisu ja kena vormistuse eest,” ütleb Liivat. EOVS aastaraamat 2023 täitis oma eesmärgi, mis oli atraktiivses ja arusaadavas vormis aruandlus 2023. aasta jooksul tehtud võrgustiku tööst. “Kindlasti teeme kokkuvõtteid ja arutame, milline on olnud vastuvõtt aastaraamatule ja mida saame sellest õppida, et veelgi enam oma tegevusele sihtrühmi leida ja võrgustikku laiendada.”

Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry üks eesmärkidest 2023. aastal oli EOVS kodulehe kui infoplatvormi loomine ja Facebookis pideva eestikeelse teabe jagamine. EOVS esitas projekti “Perioodilise eestikeelse veebiportaali loomine ja arendamine 2023 Soomes“ EV Välisministeeriumi Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2023. aasta toetusprogrammi, mida viis läbi Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

EOVS tegevustega saad tutvuda kodulehel www.eovs.fi ja Facebookis https://www.facebook.com/eovs.fi

EOVS 2023. aasta aastaraamat on leitav aadressil https://issuu.com/eovs/docs/eovs_aastaraamat_2023?fbclid=IwAR1zyz4TWvK1nSLpfLeZ2rREO1ltXUEIo46QfGkBKSiby2kxLNI38cXUYHM.

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.