Global Estonian | Eesti positsioon korruptsiooni tajumise indeksis paranes
Eesti positsioon korruptsiooni tajumise indeksis paranes

Eesti positsioon korruptsiooni tajumise indeksis paranes

Asukoht: 
Eesti
Kategooria: 
Poliitika

Eesti korruptsioonitajumise indeks 2023. aastal paranes ning Eesti tõusis 180 riigi seas 14. kohalt 12. kohale.

Eesti 2022. aasta skoor oli 74, 2023. aastal tõusis see 76-le.

Esiviisiku moodustavad Taani (90), Soome (87), Uus-Meremaa (85), Norra (84) ja Singapur (83).

Balti riikidest oli Leedu (61) 34. kohal ja Läti 36. kohal (60).

Korruptsioonitaju indeks ehk corruption perceptions index, lühendatult CPI, hindab 180 riiki ja territooriumi nende tajutud avaliku sektori korruptsioonitaseme alusel 0-st (väga korrumpeerunud) kuni 100-ni (väga puhas).

Tulemustes kajastuvad ekspertide ja äriringkondade hinnangud. 2023. aastal on enam kui kolmveerandis hinnatud riikides korruptsioonivastased pingutused kas soikunud või tagasikäiku teinud.

Korruptsioonitaju indeks on kuni 13 iseseisva uuringu ja ekspertrühma hinnangute koondtulemus. Indeksis ei leia kajastamist erasektori korruptsioon ning rahapesujuhtumid.

LISAINFO:

https://www.transparency.org/en/cpi/2023

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.