Global Estonian | EOVS arenduspäevad Soomes
EOVS arenduspäevad Soomes

EOVS arenduspäevad Soomes

Asukoht: 
Soome
Kategooria: 
Kogukond

Soome organiseerunud eestlaskonda esindaval Eesti Organisatsioonide Võrgustikul Soomes (EOVS) täitus kaks esimest tegevusaastat. Sel perioodil on täienenud liikmeskond ja laiem koostöövõrgustik.

26. novembril kogunes ligi kolmkümmend koostöövõrgustiku esindajat Aalto Ülikooli Design Factory ruumides Espoos senitehtut kaardistama ning väliseesti kogukonna vajadusi vaagima.

Loe edasi:

https://kultuuriseltsid.ee/2022/12/05/eovs-arenduspaevad-soomes


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.