Global Estonian | Kogumisvõistlus: Lood sõjast
Kogumisvõistlus: Lood sõjast

Kogumisvõistlus: Lood sõjast

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Elu

Alates Venemaa sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris on meedia järjepidevalt kajastanud Ukrainas toimuvaid sündmusi, aga ka Ukraina põgenike elu-olu Eestis. Palju vähem tähelepanu on pööratud sellele, kuidas on sõda mõjutanud eestlasi ja milline roll on olnud eestlastel selles sõjas.

Küsida tuleb ka seda, kas ja kuidas on see sõda mõjutanud eestlasi ja nende kogukondi võõrsil. Pole kahtlust, et Ukraina sõda on elustanud paljude eestlaste isiklikke ja perekondlikke mälestusi Teisest maailmasõjast, sõjaga seotud hirme ning kodumaalt lahkumise traagilist kogemust.

Ühenduse Eesti Elulood ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi järgmise kogumisvõistlusega „Lood sõjast“ soovime koguda Ukraina sõjaga seotud lugusid eri põlvkondadesse kuuluvatelt inimestelt. Ühenduse Eesti Elulood ja Eesti Kultuuriloolise Arhiivi järgmise kogumisvõistlusega „Lood sõjast“ soovime koguda Ukraina sõjaga seotud lugusid eri põlvkondadesse kuuluvatelt inimestelt. Kogumisvõistluse partneriks on Väliseesti Muuseum (VEMU) Torontos.

Oma lugu kirja pannes võib lähtuda järgmistest küsimustest:

1. Mida mäletate sõja algusest?
2. Kuidas teadmine sõja puhkemisest mõjutas Teie igapäevast elu?
3. Kas Teie peres räägitakse sõjast? Kui, siis millised teemad on seoses sõjaga kõne all olnud?
4. Kas Teil või mõnel Teie pere liikmel on isiklik kokkupuude sõjaga Ukrainas või üldse? Kui, siis milline?
5. Kas olete kokku puutunud Ukraina pagulastega? Kui, siis kuidas?
6. Milliseid emotsioone on sõda Ukrainas Teis tekitanud? Kas need on aja jooksul muutunud?
7. Kas ja kui, siis kuidas mõjutab sõda Teie igapäevast elu praegu?

Lugu võib olla kirjutatud nii eesti kui ka inglise keeles.

Oma lugu palume saata aadressile elulood@kirmus.ee või piret.noorhani@vemu.ca
Tähtaeg 31. detsember 2023.

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.