Global Estonian | Suurpõgenemise 80. aastapäevale pühendatud kogumisaktsioon
Our Relics: collection campaign dedicated to the 80th anniversary of the Great Escape

Suurpõgenemise 80. aastapäevale pühendatud kogumisaktsioon

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Elu

Seoses 1944. aasta suurpõgenemise 80. aastapäevaga korraldab VEMU kogumisaktsiooni „Meie reliikviad“, mille käigus ootame muuseumi esemeid, fotosid ja arhiivimaterjale, mida põgenedes Eestist kaasa võeti ja neid saatvaid lugusid.

Põgenemisotsus tehti paljudel puhkudel väga lühikese aja jooksul. Põgenike kohvritesse ja kottidesse sattunud esemed räägivad meile emotsionaalseid lugusid inimestest, kes oma kodud maha pidid jätma ja väärtustest, mida nad kandsid. Tegemist võis olla perekonna jaoks oluliste mälestusesemete ja dokumentidega, tarbeesemetega, kunstitööde või muude sümboolse väärtusega esemetega.

Oodatud on ka need esemed, mis põgenedes kodukohta ära peideti ja hiljem kodumaal käies kaasa toodi või Eestisse jäänud sugulaste poolt järele saadeti.

Eelistame vastu võtta orginaalsesemeid, aga oleme huvitaud ka fotodest, kui esemete üleandmine pole mõeldav.

Esemetega seotud lugusid võib saata meile kas kirjalikult, heli- või videosalvestusena. Ka on VEMU valmis tegema heli- ja videointervjuusid esemete omanikega. Lugudes võiks olla jäädvustatud:
• Kes põgenes?
• Kuidas sündis põgenemisotsus?
• Kust ja millal põgeneti?
• Mida võeti põgenemisteele kaasa ja miks?
• Kas, mida ja miks peideti kodukohta?
• Kuidas põgeneti? Milline oli põgenemisteekond?
• Mis oli põgenemisteekonna esmane sihtkoht?
• Milline oli ümberasumisteekond uuele asukohamaale?
• Milline oli/on põgenemisteele kaasa võetud eseme(te) tähtsus ja tähendus?
• Milline oli/on kodukohta peidetud eseme(te) tähtsus ja tähendus?

Oodatud on esemed ja kaastööd kõigist väliseesti kogukondadest - nende abil hakkame jutustama väliseestlaste ajalugu VEMU uude hoonesse tuleval püsinäitusel.

 

We will accept items and their stories until December 31st, 2024 at the following address: 

Estonian Museum Canada/VEMU 

310 Bloor St. W. Toronto, ON M5S 1W4, Canada
info@vemu.ca

 

 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.