Global Estonian | Toetame koos eesti keele säilimist!
Toetame koos eesti keele säilimist!

Toetame koos eesti keele säilimist!

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Haridus

Õpeta tehisintellektile (AI) eesti keelt ja aita kaasa Eesti digiriigi arengule ning eesti keele säilimisele.

Tänasest saab iga eesti keelt kõnelev inimene hakata tehisintellektile (AI) õpetama eesti keelt. Õpetajaks sobivad nii eesti keelt emakeelena kõnelevad inimesed, kui ka välismaalased ja murdekeeli rääkivad inimesed.

Nn oma kõne annetamine on vajalik, et tulevikus Apple’i Siri räägiks ja tuvastaks eesti keelt. Selleks on vaja koguda materjali erinevates olukordades ja oluliselt laiemalt, kui seda on tänaseks tehtud. Eesmärk on koguda eesti keele spontaanset kõnet, eesmärgiga toetada muuhulgas keeletehnoloogia arendamist, murrete uurimist ja panustada keele säilimisse.

Meie kõigi panus on oluline tagamaks keele säilimine!

https://annetakonet.ee/


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.