Global Estonian | Väliskogukonnad tugevdavad Eesti julgeolekut
 Foto: Luksemburgi Eesti Selts
Luksemburgi Eesti Seltsi korraldatud pidulik aktus Eesti Vabariigi 100. aastapäeval 24. veebruaril 2018 Luxembourgis. Foto: Luksemburgi Eesti Selts

Väliskogukonnad tugevdavad Eesti julgeolekut

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Arvamus

Marin Mõttus

välisministeeriumi üleilmse eestluse erivolitustega diplomaatiline esindaja

Kas ja kuidas väljaspool oma päritolumaad elavad inimesed saaksid aidata kaasa päritolumaa julgeolekule, millised on Eesti ja teiste riikide kogemused siin ning kas see on poliitikasuund, millega riigid aktiivselt tegelevad?

Vahel ütleme väikese uhkusevarjundiga hääles, et iga eestlane on kui Eesti saadik maailmas: meie rahvuskaaslased välismaal loovad ja arendavad riigi mainet ning aitavad sellega kaudselt kaasa ka Eesti julgeoleku tagamisele. Püüan seda väidet nüüd pisut sisuga täita. 

Arengud rände ja diasporaa vallas on dünaamilised ja nende uurimine sellisest vaatenurgast on üpris uus nähtus, mis puudutab erinevaid distsipliine statistikast kuni inimpsühholoogia peenimate nüanssideni välja. Segadus on terminitegagi: väljaspool Eestit elab hinnanguliselt 150 000 – 200 000 eesti juurtega inimest, aga neid kõiki eestlaseks nimetada oleks ilmne liialdus, seetõttu käin terminitega üsna vabalt ümber. 

Alustuseks pöördun korraks ajas tagasi selle veebruarikuu hommiku juurde, mis meie kõigi tavapärase elu pea peale keeras ehmatava tõdemusega: Euroopa on sõjas. Eesti asjaomased isikud ja institutsioonid tegid kiireid telefonikõnesid, esmalt võeti ühendust lähinaabrite ja olulisimate liitlastega, siis juba kaugemate samameelsete riikidega. 

Loe edasi:

https://diplomaatia.ee/valiskogukonnad-tugevdavad-eesti-julgeolekut/


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.