Global Estonian | Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval rahvadiplomaate
Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval rahvadiplomaate

Välisministeerium tunnustas kodanikupäeval rahvadiplomaate

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Kogukond

Välisministeerium tunnustab iga-aastaselt tänukirjaga rahvadiplomaate ja kodanikuühendusi, kes on märkimisväärselt aidanud edendada eesti keelt ja kultuuri ning Eesti ettevõtlust maailmas. Sel aastal annab ministeerium üle 44 tänukirja.

„Soovime tänada üle maailma tegutsevaid rahvadiplomaate ehk neid, kelle südameasjaks on eestluse hoidmine ja Eesti tutvustamine. See aasta on olnud erakordselt keeruline ja rahvadiplomaatide panus on äärmiselt oluline – üheskoos teeme Eesti maailmakaardil suuremaks ja jätkame Ukraina igakülgset toetamist kuni sõda on võidetud,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu.

Välisministeerium annab rahvadiplomaatia tänukirju kodanikupäeva puhul välja kolmeteistkümnendat korda. Tänukirja saab inimene või kodanikuühendus, kes on pikaajaliselt ja silmapaistvalt aidanud vabatahtlikkuse alusel hoida eesti keelt, kultuuri ja vaimsust või tutvustanud Eesti ettevõtluskeskkonda, digiühiskonda ja ärikultuuri, andes oma panuse Eesti riigi hea maine loomisesse oma asukohamaal.

Kodanikupäeva tähistatakse 26. novembril, kuna sel päeval 1918. aastal andis Maanõukogu välja määruse Eesti kodakondsuse kohta. Kodanikupäeva eesmärk on teadvustada kodanikustaatust ja suurendada kodanikuuhkust.

Välisministeerium tänab ja tunnustab järgmisi isikuid ja kodanikuühendusi:

Sirje Rivers – Festivali XXVIII Eesti Päevad korraldamise eest Austraalias aprillis 2022

Maryland Estonia Exchange Council – järjepideva aktiivse tegevuse eest Eesti ja Marylandi koostöö ja sõprussidemete edendamisel

Thomas Beyard – Marylandi osariigis asuva Westminsteri linna ja Paide sõprussuhete pikaajalise ja järjekindla edendamise eest

Eesti Kultuuriselts Chicagos – aktiivse tegevuse eest Chicagos eestlaste kogukonna kokku toomisel ning eesti keele ja eesti kultuuri hoidmisel

Sirle Sööt – pikaajalise aktiivse töö eest eestluse edendamisel Rootsis ning eestikeelse ajakirja Rahvuslik Kontakt toimetamise ja väljaandmise eest

Silver Tambur – järjekindla ja tundliku tegevuse eest ingliskeelse väljaande Estonian World juhtimisel, mis ühendab eestlasi ja Eesti sõpru Eestis ja laias maailmas

Karin Aanja – pühendunud töö eest Saksamaa eestikeelse ajalehe Eesti Rada väljaandmisel, toimetamisel ja arendamisel

Kärt Ulman – pühendunud töö eest USAs ajalehe Vaba Eesti Sõna väljaandmisel, toimetamisel ja arendamisel

Kai Kiilaspea – pühendunud töö eest Kanadas ajalehe Eesti Elu väljaandmisel, toimetamisel ja arendamisel

Rainer Sternfeld – pühendunud tegevuse eest taskuhäälingu „Globaalsed eestlased“ loomisel ja arendamisel ning üleilmse eestluse mõtestamisel

Galina Zaitseva – üle 30 aasta Eesti leivaküpsetamise traditsiooni ja toidukultuuri hoidmise eest Gruusias

Aira Paschke – eestlaste kogukonna hoidmise ja Eesti kultuuri tutvustamise eest Saksamaal

Eha Salla – Eesti kooli asutamise ja pikaaegse juhtimise eest Frankfurdis ning eesti keele oskuse hoidmise eest Saksamaal

Anu Schaper – eestlaste kogukonna hoidmise ja eesti keele säilitamise eest Saksamaal

Kristiina Jessen – eestluse ja Eesti kultuuri tutvustamise ja levitamise eest Saksamaal

Cornelius Hasselblatt – pühendunud töö eest eesti klassikalise ja kaasaegse kirjanduse saksa keelde tõlkimisel

Maximilian Murmann – pühendunud töö eest eesti klassikalise ja kaasaegse kirjanduse saksa keelde tõlkimisel

Bologna ja Milano Eesti Kool – eesti keele ja meele hoidmise ja edendamise eest Itaalias

Alberta Eesti Kultuuripärandi Selts – eestluse hoidmise ja eesti kultuuri innuka tutvustamise eest Albertas

Pär Nuder – Eesti-Rootsi koostöö pikaajalise ja laialdase edendamise eest

Ülle Priks – eestluse edendamise, eesti kultuuri tutvustamise ja eestlaste nõustamise eest Turu linna piirkonnas Soomes

Arlo Tiits – Soome eestlaste spordi- ja kehakultuurielu pikaaegse edendamise eest Soomes

Tiina Ilsen – Idapartnerluse keskuse idapartnerlussuuna pikaaegse arendamise eest

MTÜ Mondo – suure panuse eest Ukraina abistamisel

MTÜ Eesti Pagulasabi – suure panuse eest Ukraina abistamisel

Ragnar Sass – suure panuse eest Ukraina abistamisel

MTÜ Slava Ukraini – suure panuse eest Ukraina abistamisel

Peter Kyhn – pikaajalise pühendunud tegevuse eest Eesti ja Taani suhete edendamisel

Lakewoodi Eesti Ühing ja Eesti Kool Lakewoodis – pikaajalise tegevuse eest eestluse hoidmisel ja edendamisel Ameerika Ühendriikides

Eesti Kultuurifond Ameerika Ühendriikides – Eesti kultuuri pikaajalise edendamise ja hoidmise eest Ameerika Ühendriikides, New Yorgi Eesti Kultuuripäevade korraldamise eest läbi aastakümnete

Airi Lauri – pikaajalise töö eest eestluse hoidmisel, eestlaste ühistegevuse arendamisel ning eesti ajaloo, kultuuri ja keele õpetamisel Ülem-Suetuki külas Venemaal

Renee Meriste – Los Angelese Eesti Seltsi pikaajalise ja aktiivse eestvedamise eest

Mai-Liis Bartling – San Francisco Eesti Seltsi pikaajalise ja pühendunud eestvedamise eest

Korporatsioon Vironia lääneranniku koondis – pikaajalise ja pühendunud tegutsemise eest eestluse hoidmisel ja edendamisel

Seattle’i Eesti Selts – Lääneranniku Eesti päevade eduka korraldamise eest 2022. aastal

Krista Leppiko – järjepideva ja suurepärase töö eest Eesti laste õpetamisel ning ühistegevustele inspireerimisel Madalmaades

Gili Haimovich – pühendunud töö eest eesti luule heebrea keelde tõlkimisel ja tutvustamisel Iisraelis

Thomas Sarapuu – eestluse hoidmise ja märkimisväärse panuse eest Adelaide’i Eesti Maja arengusse

Manfred Mletsin – eestluse aktiivse hoidmise eest Põhjaterritooriumil Austraalias

Zoltán Lupták – Eesti pikaajalise tutvustamise ja eestluse hoidmise eest Ungaris

Linda Lipták – Eesti pikaajalise tutvustamise ja eestluse hoidmise eest Ungaris

Nóra Rácz – Veszprémi maakonnas Eesti kultuuri tutvustamise ning ilu- ja lastekirjanduse ungari keelde tõlkimise eest

Liina Kuusik – Eesti kogukonna kooshoidmise eest Jaapanis nii virtuaalselt kui ka päris elus

Jane Bakhoff – keeleklubi Keelekindlus vankumatu eestvedamise ning eesti keele ja kultuuri elushoidmise eest Ühendkuningriigis


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.