Keeleklikk | Global Estonian

Keeleklikk

Keeleklikk: Estonian language e-courses
Kategooria: 
E-õpe
Organisatsioon: 
Asukoht: 
Ülemaailmne
Kirjeldus: 

Eesti keele e-kursused "Keeleklikk" ja "Keeletee"

Siinsed kursused on mõeldud nii alles eesti keelt õppima asujale kui ka juba edasijõudnud keeleõppijale. Oleme jaganud kursused vastavalt keeletasemetele kaheks:

Keeleklikk
"Keeleklikk" sobib algajale õppijale, kes tahab jõuda A2‑tasemele.
Kursus koosneb 16 peatükist, mis hõlmavad kokku 200 animatsiooni, üle 100 video, mis seletavad grammatikat ja umbes 1200 harjutust.

Keeletee
"Keeletee" sobib edasijõudnud õppijale, kes tahab jõuda B1‑tasemele
Kursus koosneb 13 peatükist, mis sisaldavad autentseid intervjuusid, animatsioone, grammatikavideosid, rohkelt harjutusvara ning teste.

Kursused on tasuta kättesaadavad kõigile, kes soovivad oma eesti keele oskust arendada. Mõlemal kursusel on õpe nii inglise kui vene keele baasil ning kursused sobivad nii iseõppijatele kui ka neile, kes õpivad rühmas keelekursusel. Kursused on mõeldud täiskasvanud õppijatele, kes soovivad õppida eesti keelt suhtlemiseks igapäevastes olukordades. Õppijaid toetab ka eesti keele õpetaja, kellega õppijad saavad e-posti teel vahetada kirjalikke tekste. Kursused on tasuta kättesaadavad kõigile, kes soovivad oma eesti keele oskust arendada.

Description (English): 

Estonian e-courses "Keeleklikk" and "Keeletee"

Our courses are suitable for both beginners and intermediate level language learners.

Keeleklikk
"Keeleklikk" online course targets the learners who want to achieve an A2 (beginner) language level.
The course consists of 16 chapters that include more than 200 animations, over 100 grammar videos and about 1200 exercises.

Keeletee
Keeletee" online course targets the learners who want to achieve a B1 (intermediate) language level.
The course consists of 13 chapters that include authentic interviews, grammar videos, exercises and tests. The courses are free and can be accessed by everybody wanting to improve their Estonian language ability.

Both online courses are suited for English and Russian speaking learners. Also, independent learners and those learning under teacher's tutorial can use these courses. The courses are aimed at adult learners who need the Estonian language for communicationg in everyday situations. Both courses are supported by an Estonian teacher with whom the learners can exchange messages via email.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.