Õpetaja tööriistad | Global Estonian

Õpetaja tööriistad

Kategooria: 
Õppematerjalid
Organisatsioon: 
Asukoht: 
Ülemaailmne
Kirjeldus: 

Eesti keele kui teise keele õpetaja tööriistad on abiks keeleõpetajatele ja teistele keeleõppega seotud spetsialistidele kursuste kavandamisel ning õppematerjalide, harjutusvara ja testide koostamisel.

Õpetaja tööriistad on Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud projekt, mis sai alguse aastal 2019. Projekti eesmärk on luua ühtne raamistik eesti keele kui teise keele sõnavara- ja grammatikapädevuse käsitlemiseks, mis lihtsustaks eesti keele kui teise keele kursuste kavandamist ning looks seose keeleõppe ja keeleoskuse hindamise vahel. Projekti sihtgrupp on eelkõige õppekavade koostajad ja õpetajad, mitte õppijad ise.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.