Global Estonian | SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)

National Foundation of Civil Society (NFCS)
Kategooria: 
Sihtasutused
Asukoht: 
Eesti › Tallinn
Aadress: 

Toompuiestee 33a
10149 Tallinn 37
Eesti

E-mail: 
Telefon: 
+372 655 6240
Kirjeldus: 

KÜSK toetab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi. Korraldame erinevaid taotlusvoore ja konkursse, arendame ühenduste tegevuskeskkonda.

KÜSK on loodud 2008.a. Vabariigi Valitsuse otsusega regionaalministri haldusalas. KÜSK-i eesmärgiks on aidata kaasa Eesti avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel.

Description (English): 

National Foundation of Civil Society (NFCS) is state financed civil society fund in Estonia.

According to the Statute, the goal of NFCS is to help building the capacity of Estonian non-profit associations and foundations to develop civil society and shape an environment that fosters civic action.

Asutatud: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.