Global Estonian | Stockholmi Eesti Kool

Stockholmi Eesti Kool

Estniska Skolan i Stockholm
Kategooria: 
Haridus
Koolid / Eesti keele õpe
Asukoht: 
  • Rootsi
  • Rootsi
  • Stockholm
Aadress: 

Svartmangatan 20-22
SE-111 29 Stockholm
Rootsi

Telefon: 
+46 8 412 60 20
Kirjeldus: 

Stockholmi vanalinnas paiknev Stockholmi Eesti Kool on rootsi õppeplaani alusel töötav erakool. Tegemist on põhikooliga, kus töötavad eelkooliklass, 1.-9. klass (vaid üks paralleel) ja pikapäevarühm. Mitmekülgset kvaliteeti oluliseks pidava õpetuse kõrval on Eesti Kooli põhieripäraks seotus Eesti, selle keele ja kultuuriga. Kõik õpilased õpivad eesti keelt õppeainena oma tasemest lähtuvalt. Muudes ainetes toimub õpetus põhiliselt rootsi keeles, kuid õpilaste vajadusi arvestades ka paralleelselt eesti keeles, eriti algklassides. Koolis soodustatakse igati kakskeelsust, kasutatakse erinevaid keeli olukorrale vastavalt. Kõrvalerialadena tegeldakse koolis muusika ja muude esteetiliste ainetega. Eesti Kool on avatud kõigile soovijaile. Enamusel õpilastest on seos eestlusega, umbes kolmandik on sündinud Eestis. 2011/2012. õa on koolis 194 õpilast.


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.