Annela ja Tuuli-Emily Liivat: Eestlus Soomes | Global Estonian

Annela ja Tuuli-Emily Liivat: Eestlus Soomes

Asukoht: 
Soome
Kategooria: 
Kogukonna liikmed ja juhid
Ülemaailmsed Eesti noored

Annela ja Tuuli-Emily Liivat elavad Soomes ja on aktiivsed eestluse hoidjad. Ema ja tütar on hea näide eesti pere võimalusest tegeleda südameasjaga elades väljaspool Eestit. Neil on ühised põhiväärtused ja nad täiendavad teineteist. Kui ühel on elutarkus ja kogemus, siis teisel on tänapäevale omased tugevad digioskused ja nooruslik aktiivsus. Koos moodustab duo koostöise, sidusa ja edasiviiva terviku, mille eesmärgiks on hoida eestlust välismaal! 

Annela on sündinud Tartus, lõpetanud M. Härma nim. Tartu II Keskkooli ja Tartu Ülikooli ning töötanud vene keele ja kirjanduse õpetajana, koolitusjuhina ja TÜ haridusteaduskonna täienduskoolituse peaspetsialistina. Soomes elab ta alates 2015 aastast. Annela on sooritanud õpetajate pädevuskoolitusaasta Tampere Ülikoolis ja on õpetanud eesti lastele emakeelt ning õpetab eesti keelt täiskasvanutele mitmes Rahvaülikoolis Pirkanmaal.

Annela on Pori Eesti Klubi asutajaliige ja aktiivne soome-eestlaste seltside tegevuses alates 2014 aastast. Samuti on ta 2018a asutatud Soome Eesti Noored seltsi asutajaliige ja mentor.

Annela Liivat oli ESTO2019 Helsingi komitee aseesimees ja EV Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvadiplomaat 2019. Annela kuulub Eestikeelse Hariduse Seltsi liikmeskonda ja on Tampere Eesti Klubi ry juhatuse esimees alates sügisest 2020. Tampere Eesti Klubi on EKSÜ liige ja üks viiest Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes ry asutajaliikmetest.

Tuuli-Emily on aktiivne väliseestluse hoidja ning musternäide sellest, kui palju saab aktiivne eesti identiteeti hoidev pere suunata ja inspireerida noori ise eesti identiteeti enda jaoks looma.

Tuuli on üles kasvanud Eesti Klubi Poris-seltsiga, loonud noorterühma Tamperre, asutanud MTÜd Soome Eesti Noored ja Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik ning aidanud kaasa Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes asutamisele. Oluliseks murdepunktiks seltsielu arendamises peab ta ESTO2019 toimumist, kus osales noortetegevuste juhina. Kohtumine eestlaste ja teiste eesti noortega maailmas avardas silmaringi ning innustas Tuulit senisest enam noorteorganisatsioonide tegevusi looma. Aastal 2012 Soome kolinud noor usub, et noortele on vaja anda rohkem võimalusi ise tegevuste loomiseks ning et kogukonna hoidmine on olulise tähtsusega olenemata asukohamaast. tele emakeelt ning õpetab mitmeid aastaid eesti keelt täiskasvanutele Nokia ja Tampere Rahvaülikoolides.

Annela ja Aare Liivat on abielus olnud 36 aastat ja Aare on elanud 15a Soomes. Peres on täiskasvanud poeg Lauri ja tütar Tuuli-Emily ning 15a Mari-Leen, kes õpib Tampere Rahvusvahelise kooli 8. klassis. 

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.