Jaan Valsiner: Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor | Global Estonian

Jaan Valsiner: Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor

Asukoht: 
Ülemaailmne
Kategooria: 
Eesti keele õpetajad ja kasvatajad

Kallid maailma eestlased!

Mul on hea meel tervitada teid kõiki Tartust, kus mul on sellel õppeaastal au ja õnn olla väliseesti külalisprofessor semiootika alal. Kuigi eriala, milles omandasin oma põhihariduse ja tegin karjääri üle kogu maailma, on psühholoogia — kultuuripsühholoogia—, siis viimasel aastakümnel on mu töö muutunud järjest enam seotuks semiootikaga. Tartu Ülikooli semiootika osakond on muutunud maailma peamiseks intellektuaalseks keskuseks, mis on arenenud Juri Lotmani saavutuse peal kirjandusuuringute alusel ka biosemiootika valdkonda, ning viimasel ajal on mu psühholoogiatööd tihedalt seotud semiootikaga. Sellel õppeaastal õpetan Tartus kõigile tasemetele avatud seminari semioosist (märkide loomisest) pöördumatus ajas.

Olles kogu aasta Eestis, on mul olnud hea võimalus näha Eesti ülikoolide seisukorda ja tegevusi nii-öelda seestpoolt. Nagu kogu maailmas, on ka Eestis ülikoolid pidevalt rahastamisraskustes. Eesti ülikoolide rektorid peavad valitsusega keerukaid läbirääkimisi üldise rahastamise üle. Kuid on vajadusi, mida riik ei saa täpselt toetada, ja selleks on noorte Eesti teadlaste toetamine just järeldoktori tasemel, kus on vaja minna edasi paremale teadmiste tasemele, mis on võimalik maailmas juhtivates keskustes osalemisega. Siit üks idee, mida ma sooviksin kõigi teiega jagada — ehk oleks mõttekas luua ülemaailmne Eesti teaduse ja kultuuri arendusfond, mille raames saaksid noored siit Eestist areneda rahvusvahelise toetuse abil (doonorite nimelised järeldoktori stipendiumid jne) oma erialadel maailmatasemele. Praegu on hästi korraldatud väliseesti professuur Tartus — mida ma siin naudin —, aga toetus noorematele arenevatele spetsialistidele siit Eestist maailatasemele jõudmiseks on siiski väike. Oma esimeses aulaloengus (31.03.22) rääkisin rohkem sellest, kui oluline on Eestile pidev ja kõrgetele eesmärkidele suunatud noorte spetsialistide arendamine.

Mõelge selle mõtte peale, ehk sealt on midagi edasi arendada.

Tervitades

Jaan Valsiner

Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessor

Jaan Valsiner on pika rahvusvahelise karjääriga tunnustatud kultuuripsühholoog, kes on oma uurimistöös sidunud psühholoogia ja semiootika, samuti aidanud tutvustada Eesti teadust maailmas.

Vaata Jaan Valsineri aulaloenguid:

https://www.uttv.ee/otsing#sona=Jaan%20Valsiner

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.