Global Estonian | Toronto Eesti Selts

Toronto Eesti Selts

Toronto Estonian Society
Kategooria: 
Kogukondlik
Asukoht: 
  • Kanada
  • Kanada
  • Toronto
Aadress: 

Toronto ON
Kanada

Kontaktisik: 
Anne Liis Keelmann
Kirjeldus: 

Toronto Eesti Selts, asutatud 1944. aastal, on koondiseks Torontos ja selle ümbruses elunevatele eestlastele ja mitte eestlastele, kelle rahvuslikuks ideaaliks on iseseisev ja sõltumatu Eesti Vabariik.  Seltsi liikmed koonduvad rahvuskultuuriliseks tööks, eestluse viljenemiseks ning innustavad, abistavad ja toetavad majanduslikult alluvaid organisatsioone ja teisi eestipäraseid Seltsi toetavaid ettevõtteid.  Seltsi peamine tegevus on Toronto eesti täienduskoolide, lasteaia ja täiskasvanute õpilaste heaolu juhendamine ja toetamine, ning ürituste korraldamine Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamiseks.  Selts toetab ka noorsoo tegevusi ning korraldab meelelahustusüritusi vastavalt olukorrale.

Description (English): 

The Toronto Estonian Society, founded in 1944, is an organization for Estonians and non-Estonians living in and around Toronto whose ideal is an independent and sovereign Republic of Estonia. Members of the Society focus on cultural endeavours and the cultivation of Estonian community and heritage in the Toronto area, as well as encourage, assist and financially support affiliated organizations and other Estonian entities that support the Society and its activities.

The Society’s main activities are to advise and support Toronto’s Estonian Supplementary Schools, the Kindergarten and Estonian language classes for adult students, along with annually organizing Estonia’s Independence Day anniversary celebrations. The Society also supports and subsidizes other Estonian youth activities and organizes various other activities. 

Asutatud: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.