Global Estonian | Tasemeõppe stipendium

Tasemeõppe stipendium

Formal studies scholarship
Kategooria: 
Haridus ja koolitegevus
Sündmuse tüüp: 
Toetused ja konkursid
Korraldaja: 
Haridus- ja Noorteamet
Kontaktisik: 
Marilyn Fridolin
Telefon: 
+372 6999 397
Kirjeldus: 

Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseestlaste õpinguid Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Eraldi toetatakse väliseestlaste eesti keele õpet. Stipendiumiprogramm on Rahvuskaaslaste programmi (2014-2020) jätkutegevus.

Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. Taotlusvooru tähtaeg on 15. juulil 2022.

Loe tasemeõppe stipendiumist lähemalt: 

https://harno.ee/valiseestlaste-stipendiumiprogramm#tasemeope

Description (English): 

Scholarship program aimed at supporting the studies of expatriate Estonians in Estonia

The purpose of the scholarship program is to support the studies of expatriate Estonians in higher education institutions and vocational education institutions in Estonia. There is a separate scholarship for expatriates who wish to study Estonian language.

The purpose of the scholarship for formal studies is to support the studies of young Estonian expatriates at the level of vocational or higher education in curriculum taught in Estonian. The application deadline is 15th of July 2022.

Read more:

https://harno.ee/en/scholarships-and-grants/scholarships-studying-and-w…

Asukoht: 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.