Väliseestlastele suunatud stipendiumid | Eestlased üle maailma

Väliseestlastele suunatud stipendiumid

Scholarships for Estonians abroad
Kategooria: 
Organisatsioon: 
Asukoht: 
Aadress: 
Kirjeldus: 

Väliseestlaste õpingute toetamiseks Eestis suunatud stipendiumiprogramm

Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseestlaste õpinguid Eesti kõrgkoolides ja kutseõppeasutustes. Eraldi toetatakse väliseestlaste eesti keele õpet. Stipendiumiprogramm on Rahvuskaaslaste programmi (2014-2020) jätkutegevus.

Taotlusi võetakse vastu kahes kategoorias:

Tasemeõppe stipendiumi eesmärk on toetada väliseesti noorte õpinguid Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides, riiklikes rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes eestikeelse õppekavaga erialadel. 

Keeleõppe stipendiumi eesmärk on toetada noorte väliseestlaste eesti keele üheaastaseid õpinguid.

 


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.