Global Estonian | Luksemburgi Eesti Kool

Luksemburgi Eesti Kool

Ecole Estonienne de Luxembourg
Group Category: 
Образование
Школы/Изучение эстонского языка
Location: 
  • Люксембург
Address: 

Rue des Marguerites
Weimershof
Luxembourg
Люксембург

Kirjeldus: 

Luksemburgi Eesti Kooli tegevuse eesmärk on arendada laste eesti keele oskust ning süvendada teadmisi eesti kultuurist, kirjandusest, ajaloost ning traditsioonidest, samuti arusaamist Eesti ühiskonnast ning seal aktuaalsetest teemadest. Kogu tegevuse kaugem eesmärk on laste sideme tugevdamine Eestiga. Luksemburgi Eesti Kool alustas tegevust 2013. a jaanuaris. Kooli on õppima oodatud kõik Luksemburgis või selle lähiümbruses elavad eesti lapsed (kõikides vanustes). Koolitöö on diferentseeritud vanusegruppide kaupa. Õppetöö toimub üks kord kuus. Toimumiskoht endine St Georgi kool, rue des Marguerites, Weimershof, Luxembourg.


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.