Global Estonian | Lauluväljaku külastuskeskus kogub laulva revolutsiooni mälestusi
Global Estonian
Photo: Tõnu Talivee, June 17, 1987

Lauluväljaku külastuskeskus kogub laulva revolutsiooni mälestusi

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Kultuur

Sel suvel tähistab Eesti Vabariik taasiseseisvumise kolmekümnendat aastapäeva.
Tallinna Lauluväljak, kus toimusid laulva revolutsiooni märgilised sündmused, valmistab ette püsiekspositsiooni ning kogub sellealast digimaterjali.

Oodatud on 1987. ja 1988. aastal Lauluväljakul toimunud sündmustega (öölaulupeod, rahvakogunemised jms) seotud materjalid – fotod, filmid, videod, mida saab digitaalselt koguda ja säilitada.

Digitaalselt võib saata ka fotosid kirjadest, artiklitest jms. Kogutud materjalist põnevamaid leide eksponeeritakse loodavas püsiekspositsioonis külastuskeskuses.

Digimaterjalide saatmiseks palume saata e-mail aadressile 
info@lauluvaljak.ee ning subjektiks märkida kindlasti  laulev revolutsioon.

Digimälestiste kogumine kestab kuni 10. maini 2021 k.a.

Lauluväljaku külastuskeskus, mis on hetkel loomisel, koondab endasse laulva revolutsiooni  ning nende sündmuste mälestuse jäädvustamise ja eksponeerimise.
Külastuskeskuse eesmärk on pakkuda ainulaadset harivat-elamuslikku ajaveetmise võimalust Eesti kultuuri maamärgina, laulupidude ja laulva revolutsiooni hällina tuntud kohas.

Külastuskeskuse pind laulukaare siseruumides on ligikaudu 350 ruutmeetrit.

Ajalooga tutvumise kõrval on siin võimalik läbi viia ka haridusprogramme kooliõpilastele, korraldada kohtumisõhtuid laulupidude ja laulva revolutsiooni sangaritega ning korraldada temaatilisi näitusi.

Ekspositsiooni peakuraator on Helen Lausma-Saar. Kaaskuraatoriteks Marge Allandi, Riho Paramonov, Risto Lehiste. Külastuskeskuse ekspositsiooni visiooni koostas Motor OÜ.

Külastuskeskus plaanitakse avada 2021 teisel poolaastal.


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.