Global Estonian | Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi
Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi

Riik toetab täiendavalt eesti väliskogukondi

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Kogukond

Välisministeerium koostöös Integratsiooni Sihtasutusega korraldavad taotlusvooru eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide toetamiseks, mis tugevdavad välismaal asuva eestlaskonna sidemeid Eestiga, aitavad kaasa üleilmsete eestlaste eesti identiteedi säilimisele ning suurendavad Eestis teadlikkust diasporaa tegevustest.

Taotlusi saab esitada 25. maini.

„Taotlusvoorust toetame tegevusi, mis suurendavad ühtekuuluvustunnet Eesti ja väliseesti kogukondade vahel. Selleks võivad olla näiteks väliseesti kultuuri-, äri- ja teadusprojektid või erinevad üritused. Lisaks on võimalik toetust saada algatustele, mis on suunatud Eesti elanike teadlikkuse tõstmisele diasporaa tegevustest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker. „Toetuste määramisel on prioriteediks noortele suunatud ja noorte osalusel toimuvad tegevused,“ lisas Kaire Cocker.

Taotlusvooru eelarve on 50 000 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 5 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 25.05.2023 kell 23:59 (Eesti aja järgi)
 

Taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt Teamsi keskkonnas 9.05.2023 algusega kell 16.00 (Eesti aja järgi). Infopäevale tuleb eelnevalt registreeruda e-posti aadressil kaire.cocker@integratsioon.ee. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Toetust võivad taotleda Eestis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigi eraõiguslikud juriidilised isikud.

Eesti väliskogukondade omaalgatuslike projektide taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

LOE EDASI

Video: Eestlaste tegemisi laias maailmas


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.