Global Estonian | Virtuaalsed keelelaagrid Eesti päritolu 3-10 aastastele lastele üle maailma
KideoCall

Virtuaalsed keelelaagrid Eesti päritolu 3-10 aastastele lastele üle maailma

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Haridus

KideoCall aitab välismaal elavate perede väikelastel hoida ja arendada emakeelt ja kultuurikontakti. Erikoolituse läbinud juhendajad kaasavad 3–10-aastaseid lapsi videokõne teel tegevustesse, mis toetavad keele ja sotsiaalsete oskuste arengut.

"Viime juunist augustini läbi üheksa virtuaalset keelelaagrit Eesti päritolu 3-10aastastele lastele üle maailma. Laagrite tulemusena saavad väiksema keeleoskusega lapsed enesekindlust ja julgust eesti keele kasutamiseks ning lapsed, kes kasutavad igapäevaselt eesti keelt, saavad keelt koos eakaaslastega praktiseerida ja arendada. Online keelelaagrid loovad võimaluse keeleoskust ja kultuurikontakti tugevdada ka nendel lastel, kes asuvad kogukonnakeskustest eemal ja/või kes on liiga väikesed laagrikogemuseks kodust eemal."

KideoCall teeb koostööd Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tallinna Ülikooli ja haridustehnoloogia ettevõtteid koondava organisatsiooniga EdTech Estonia, et täiustada oma mängulist e-õppe metoodikat.

LOE EDASI


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.