Global Estonian | In memoriam Laas Leivat
Laas Leivat
Laas Leivat

In memoriam Laas Leivat

Адрес: 
Kanada
Категория: 
Kogukond

15. märts 1941 Hiiumaal –19. jaanuar 2024 Torontos

Torontos suri 19. jaanuaril 2024 eesti aktivist, Eesti Vabariigi aupeakonsul Laas Leivat.

Aupeakonsulina oli tal suurepärane võimalus siduda oma töö ja hobi. Laas Leivat pühendas oma elu Eesti ja eestlaste aitamisele ning eestluse säilimisele võõrsil.

Laas Leivat oli kuni oma surmani aktiivne organiseeritud eestlaskonna esindaja. Ta kuulus aastakümneid Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) ja Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu (ÜEKN) juhatustesse. Aastatel 2014–2016 oli Laas Leivat ÜEKN juhatuse esimees. Ülemaailmne organiseeritud eestlaskond kaotas ühe mälutugeva aktiivse kaasamõtleja ja -tegutseja.

Laas oli hea sõnaseadja nii kõnes kui kirjas. Ta panustas aastaid Kanada ajalehe Eesti Elu ingliskeelse osa väljaandmisse, kirjutades sellesse iganädalaselt kommentaare. Eesti sise- ja välispoliitika oli tema hobi. Vaba ja vankumatu Eesti Vabariik oli tema kirg.

Tulihingelise vabadusvõitlejana omas Laas Leivat olulist rolli Eesti iseseisvuse taastamisel nii ESTO-de korraldamisel, kui Eesti oli veel raudse eesriide taga, kui ka aastatel 1990–1992 Eesti Kongressis, olles ka Eesti Komitee liige.

Akadeemiliselt oli Laas Fraternitas Estica auvilistlane ja osav koorilaulja.

Laas Leivatit on tunnustatud mitmete autasudega, sealhulgas Eestlaste Kesknõukogu Kanadas kuldteenetemärgiga ja Eesti presidendi Valgetäht III järgu teenetemärgiga.

Jääme Laasi mäletama kui laialdaste teadmistega tasakaalukat ja edumeelset rahvadiplomaati, kes oma loomult oli lihtne rahvamees, kuid samas alati väärikas Eesti riigi ja rahva esindaja.

Laas Leivat sündis 15. märtsil 1941 Hiiumaal, Käinas. Sõjakeeris viis ta kolmeaastasena koos vanemate Hella ja Alfred Leivatiga pagulusse Rootsi, Göteborgi linna, kust perekond liikus hiljem Kanadasse.

Avaldame kaastunnet abikaasa Ellenile ja nende perele.

Mäletame tänutundega Laas Leivati eluaegset panust Eesti vabaduse, keele ja kultuuri hoidmisel.

Puhka rahus, hea Laas!

ÜLEMAAILMNE EESTI KESKNÕUKOGU

 


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.