Global Estonian | Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024
Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024

Avanes taotlusvoor: Eesti väliskogukondade omaalgatusprojektide toetus 2024

Адрес: 
Ülemaailmne
Категория: 
Kogukond

Toetuse andmise eesmärk on tugevdada üleilmset eestlaste kogukonda ja nende kontakti Eestiga. Taotlusvooru rahastab Välisministeerium ja viib läbi Integratsiooni Sihtasutus.

Taotlusvooru eesmärk on toetada omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa eesti identiteedi säilimisele välismaal või aitavad säilitada Eesti head kuvandit ning suurendavad teadlikkust diasporaade tegevustes Eestis.

Tegevuste alla võivad kuuluda näiteks erinevad projektid, üritused, seminarid ja festivalid, sh tegevused noortele ja noortega, mis tugevdavad kohalikku eestlaste kogukonda.

Toetust võib taotleda ka näiteks erinevate koostööprojektide, õppepäevade ja täiendõppe läbiviimiseks.  

Keda ootame toetust taotlema? 

  • Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis:
  • registreeritud eraõiguslik juriidiline isik;
  • äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja;
  • välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

 

Taotlusi saab esitada kuni 6.03.2024 23.59 (hilinenud taotlusi arvesse ei võeta). Üks taotleja saab esitada kuni kaks taotlust.

Täpsema info antud taotlusvooru kohta leiad:

https://www.integratsioon.ee/taotlusvoor-eesti-valiskogukondade-omaalga…

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium.

Olete oodatud ka taotlusvooru infotundi!

Antud taotlusvooru infotund toimub Teams keskkonnas  27.02.2024 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi). Infotunnile palume eelnevalt (kuni 26.02) registreeruda aadressil  kaire.cocker@integratsioon.ee. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.