Самостоятельное обучение и учебные материалы | Global Estonian
Iseseisev õpe ja õppematerjalid
Juhend iseseisvaks keeleõppeks
Rollipõhine pilvepõhine õppekeskkond
Metoodiline juhend ja keelekohvikukavad
Eesti keele õpetaja tööriistad on abiks keeleõpetajatele
Õppematerjalide tellimine
Digitaalse õppevara portaal


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.