Самостоятельное обучение и учебные материалы | Global Estonian
Iseseisev õpe ja õppematerjalid
Metoodiline juhend ja keelekohvikukavad
Digitaalse õppevara portaal
Rollipõhine pilvepõhine õppekeskkond
Juhend iseseisvaks keeleõppeks
Õppematerjalide tellimine
Eesti keele õpetaja tööriistad on abiks keeleõpetajatele


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.