Global Estonian | Washingtoni Eesti Kool

Washingtoni Eesti Kool

Washington Estonian School
Group Category: 
Образование
Школы/Изучение эстонского языка
Location: 
  • Соединенные Штаты Америки
  • Соединенные Штаты Америки
  • Вашингтон, округ Колумбия
Address: 

400 Hurley Avenue
Rockville, MD 20850
Соединенные Штаты

Основная организация: 
Эл. почта: 
Kirjeldus: 

Washingtoni Eesti Kool tegutseb 2011. aastast eesmärgiga  hoida eesti keelt ja meelt Ameerikas Washingtoni ümbruses elavate laste hulgas.  Koolis on lapsed  vanuses 4-14 eluaastat ning  jagatud vanuse ja keeleoskuse järgi klassidesse. Vastavalt keeleoskusele on õppemeetodid valitud kas eesti keelt emakeele või eesti keelt teise keele rääkijatele.  Lisaks keeleõppele on keeletundide osaks eesti muinasjuttude, traditsioonide, kommete ja ajaloo tutvustamine. Keeletundidele täiendavalt on meil ka kunsti ning  muusika-rahvatantsu tunnid. 

Description (English): 

The Washington Estonian School was founded in 2011 with the objective to uphold Estonian language and traditions among children in the Washington area. Children of ages 4-14 are assigned to classes fitting to the kids’ age and language proficiency. The teaching methods are selected according to whether the children's primary language at home is Estonian or English.  In addition to the language lessons, children learn about the Estonian tales, traditions, ethnic customs, history, music, folk dance, and art.


  

Веб-страница управляется Фондом интеграции.
Учредителем фонда является Эстонская Республика, от имени которой Министерство культуры осуществляет учредительные права.