Eestlased üle maailma | ÜENV esimene üldkoosolek

ÜENV esimene üldkoosolek

Estonian Worldwide Youth Network holds first general meeting
Kolmapäev, Mai 5, 2021
Asukoht: 
Kategooria: 
Uudise Allikas: 

Laupäeval, 24. aprillil pidas MTÜ Ülemaailmne Eesti Noortevõrgustik (ÜENV) oma esimese üldkoosoleku. Võrgustik asutati 2019. a oktoobris eesmärgiga esindada välismaal elavate eesti noorte õigusi ja huve; toetada ja võimaldada noorte sideme hoidmist Eesti riigiga ja suurendada noorte osalust eestluse edendamises.

Üldkoosolekul võeti vastu kaheksa noort juhatuse liiget, kes elavad seitsmes erinevas riigis: Anna-Liisa Sepp (USA), Erik Stenqvist (Rootsi), Jens Jaanimägi (Austria), Juku Gold (Kanada), Kadi Laaneots (Eesti/Kanada), Martin Tikk (Eesti), Tuuli-Emily Liivat (Soome) ja Valera Krinberg (Venemaa/Siber).

Võrgustiku üldkoosolekul kinnitati esimest korda olulised dokumendid, mille olid endised juhatuse liikmed (ka asutajaliikmed) koostanud viimase aasta jooksul, konsulteerides mitme erineva eksperdiga. Oluliste dokumentide hulgas, mida kinnitati, oli põhikiri, kodukord, arengukava, 2021. a tegevuskava ja eelarve.

Võrgustiku liikmeks võib astuda iga välismaal elav eesti juurtega noor vanuses 16-35 eluaastat või demokraatlikel alustel tegutsevad eesti noorteühendused, kes soovivad tegutseda võrgustiku eesmärkide nimel. 2021. aastal arengukavas välja toodud eesmärkideks on luua aktiivne ja tihe ülemaailmne noorte eestlaste võrgustik, aidata kaasa ülemaailmsetele noorte eestlaste kogukondade tekkele ja arengule ning tõhustada ülemaailmsete eesti noorte huvikaitset.

Liikmeks vastuvõtmine toimub avalduse esitamise alusel. Igal kandidaadil on vaja saata CV, elulookirjeldus ja allkirjastatud kandidatuuri avaldus. Liikmeid võetakse vastu juhatuse otsusega, pärast mida kehtivad liikmete õigused ja kohustused.

,,Mul on siiralt hea meel, et ESTO2019 noordelegaatide programmi tulemusena on loodud Välis-Eesti noorte eestlaste mõtete koondaja ning organisatsioon, kes globaalsel tasandil toetab ja loob noorte eestlaste võrgustikke,“ sõnas Martin Tikk, ÜENV juhatuse liige.

Noortevõrgustik panustab muuhulgas väliseesti huvide ja häälte korjamisse ning kaardistamisse ning üldisemalt püüab üles ehitada ülemaailmset võrgustikku, mille kaudu levitada informatsiooni erinevatest kogukondadest ja ise korraldada tegevusi, millesse kaasatakse noori. Näiteks 2020.a suvel toimusid Võrgustiku korraldatud „Virtuaalpäevad“, mis tõid virtuaalselt kokku ligi 100 noort eestlast rohkem kui 20 erinevast riigist.

Sel suvel toimuvad Virtuaalpäevad jälle ning Võrgustik ootab selle ürituse korralduseks noori vabatahtlikke!

Juku Gold, Toronto


   

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus..
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.