Eestlased üle maailma | Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu toetab Ukrainat

Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu toetab Ukrainat

Esmaspäev, märts 14, 2022
Asukoht: 
Kategooria: 

24. veebruaril 2022 alanud Venemaa agressioon rahumeelse Ukraina vastu on pälvinud terve vaba maailma karmi hukkamõistu. Ka väliseesti organisatsioonid, mida ühendab Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu (ÜEKN), on asunud aktiivselt tegutsema, et Ukrainat abistada.

Vahetult enne Venemaa rünnakute algust avaldas ÜEKN-i esimees Aho Rebas 22. veebruaril organisatsiooni nimel pöördumise, milles kutsus üles NATO-t ja Euroopa Liitu koos partneritega olema Ukrainaga solidaarsed ning pakkuma sõjalist ning majanduslikku abi. Kahe nädala jooksul on rünnak eskaleerunud suureks sõjaks, mis on tekitanud humanitaarkatastroofi, pagulaskriisi ning ohustab tervet vaba maailma.

ÜEKN-i juhatus otsustas toetada Ukraina Kongressi Ameerika Komiteed (UCCA)  20,000 US dollariga. UCCA on mittetulundusühinguna tegutsev keskorganisatsioon USA-s, mis esindab oma liikmesorganisatsioonidega kokku üle miljoni USA ukrainlase. Nende algatatud korjanduse eesmärgiks on pakkuda humanitaarabi Ukraina põgenikele ning kohapeal eesliini kaitsjatele.

Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides (ERKÜ) toetas 10,000 US dollari suuruse annetusega samuti Ukraina Kongressi Ameerika Komiteed (UCCA), kellega neil on pikk ja usaldusväärne koostöö. Lisaks rahalisele toetusele on ERKÜ teinud aktiivset lobitööd USA kongressis ja senatis koostöös Eesti suursaatkonnaga Washington DC-s, Ühinenud Balti Rahvuskomiteega (JBANC), Kesk- ja Ida-Euroopa Koalitsiooniga (CEEC) ja teiste Balti ning Ukraina organisatsioonidega, et viia meie sõnumid USA administratsiooni ning seadusandjateni, samuti teavitada USA avalikkust. ERKÜ esindajad on osalenud mitmetel meeleavaldustel ning võtnud sõna USA meedias.

Eestlaste Kesknõukogu Kanadas (EKN) esindajad on osalenud aktiivselt Venemaa agressiooni vastastel meeleavaldustel. EKN toetas oma koostööpartneri Ukraina Kanada Kongressi kampaaniat “Ukraina abiks” 5,000 Kanada dollariga. Kanada eestlaste seas on käivitatud korjanduskampaania. EKN ootab Kanada valitsuselt infot, kuidas olla põgenikele sponsoriks.

Rootsi Eestlaste Liit (REL) on olnud eelkõige oluline infovahendaja ja koordineerija, nad jagavad teavet meelavalduste ja teiste aktsioonide kohta ning tõkestavad desinformatsiooni levikut. Koos Balti koostöögrupiga tehti ühisavaldus Venemaa agressiooni vastu. REL-i Stockholmi osakonna poolt korraldati humanitaartarvete kogumisaktsioon, kogutud esemed saadeti Poola skautide vahendusel abi Poola-Ukraina piirile. Rootsis tegutsevad eesti, soome ja läti kogudused korraldasid ühise jumalateenistuse palvetamaks rahu eest Ukrainas.

Inglismaa Eestlaste Ühing (IEÜ) saatis oma toetusavalduse Suurbritannia Ukrainlaste Assotsiatsioonile. Samuti osaleti Londonis toimunud meeleavaldustel, kus IEÜ esinaine Reet Järvik võttis ühingu nimel sõna. Kohalike eestlaste seas tehti korjandus Ukraina toetuseks.

Austraalia Eesti Seltside Liidu (AESL) esimees Juho Looveer edastas liidu nimel avalduse, mis mõistis hukka Venemaa agressiooni ning kutsus üles rakendama karmid sanktsioonid. Austraalia eestlaste organisatsioonid tegutsevad koostöös teiste organisatsioonidega ning osalevad meeleavaldustel.

Kõik ÜEKNi liikmesriikide organisatsioonid tegutsevad aktiivselt, levitades infot Ukraina abistamisvõimaluste (humanitaarabi korjanduste jm) ja toimuvate demonstratsioonide kohta ning tegelevad desinformatsiooni tõkestamisega.

ÜEKN loodi USA-s 1954. aastal ühendamaks eesti kogukondi välismaal ning toetamaks ja koordineerimaks ülemaailmset tööd Eesti taasiseseisvumise nimel. Praegu on organisatsioonil 11 liikmesmaad – asutajaliikmed on USA, Kanada, Rootsi, hiljem on liitunud Inglismaa, Saksamaa, Austraalia, Tšehhi, Läti, Leedu, Ukraina ja Venemaa. Soome eestlasi esindav organisatsioon on vaatleja staatuses.

Aho Rebas
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu
esimees

Merike Barborak
Ülemaailmse Eesti Kesknõukogu
administraator


  

Veebilehte haldab Integratsiooni Sihtasutus
Sihtasutuse asutaja on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab asutajaõigusi Kultuuriministeerium.